Pluoštas XX a. I pusės lietuvių poetų – L.Giros, Z.Gėlės, J.Janonio, S.Šemerio, J.Tysliavos, K.Borutos ir kt. – lyrikos.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė