Šiame „Mokinio skaitinių“ leidinyje spausdinamas pluoštas XX a. II pusės lietuvių poetų – A.Žukausko, E.Mieželaičio, P.Širvio, A.Maldonio, A.Baltakio, J.Degutytės – lyrikos iš įvairių metų rinkinių.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė