Fenomenologija, hermeneutika, recepcija. Wolfgang Iser ”Teksto suvokimas: III. Skaitymo fenomenologija”, Georges Poulet ”Proustas”, Stanley Fish ”Ar šiose paskaitose yra tekstas?”. Naujoji kritika. Cleanth Brooks ”Formalistinis kritikas”, Thomas Stearns Eliot ”Kritikuoti kritiką”. Formalizmas ir struktūralizmas. Jurij Tynianov ”Apie literatūros evoliuciją”, Jan Makarovsky ”Estetinė funkcija, norma ir vertė kaip socialiniai faktai”.Semiotika ir naratologija. J. Greimas, J. Courtes ”Sakymas”, Gerard Genette ”Struktūralizmas ir literatūros kritika”, Roman Jakobson, C. Levi-Strauss ”Charles’o Baudelaire’o ”Katės”Sociologija ir marksizmas. Louis Althusser ”Ideologija ir ideologiniai valstybės aparatai”, Pierre Bourdieu ”Kultūros produkcijos laukas”, Raymond Williams ”Gramatiniai vaizduotės laikai” Psichoanalizė. Sigmund Freud ”Nejauka”, Jacques Lacan ”Seminaras apie E. Po ”Pavogtą laišką”, Luce Irigaray ”Ši lytis, kuri nėra viena” 
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas