XX amžiaus literatūros teorijos; 3 knygaLietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų ir Lietuvos universitetų dėstytojų parengtos serijos XX amžiaus literatūros teorijos knyga, skirta konceptualiajai kritikai. Joje norima parodyti, kaip ankstesnėse šios serijos vadovėlio ir antologijos knygose pristatytos XX amžiaus teorinės idėjos gali būti praktiškai realizuotos interpretacijomis, skirtomis konkretiems lietuvių literatūros kūriniams, ir kad literatūros teorijos nėra uždara ir akademiškai ezoterinė disciplina, priešingai – jos gali būti plačiai prieinamos literatūros interpretuotojams ir jų reikšmė geriausiai gali atsiskleisti tik praktinėje veikloje. Antologijoje – dvidešimt trys analitiniai interpretaciniai darbai, lietuviški ”konceptualiosios kritikos” pavyzdžiai. Tarp autorių – Algirdas Julius Greimas, Rimvydas Šilbajoris, Dalia Čiočytė, Viktorija Daujotytė, Solveiga Daugirdaitė, Aušra Jurgutienė, Algis Kalėda, Violeta Kelertienė, Kęstutis Nastopka, Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Irina Melnikova, Rima Pociūtė, Nijolė Keršytė, Paulius Subačius, Dalia Satkauskytė, Dalius Jonkus, Marijus Šidlauskas ir kiti žymus lietuvių literatūros tyrėjai, kurių teoriniai ir praktiniai interesai išsišakoja plačiame XX amžiaus literatūros strategijų akiratyje. Ši knyga yra originalaus šiuolaikinio mokslo edukacinio projekto dalis, parengta su dalyko išmanymu. Vytautas MartinkusMinėtoji serija žymi tą esminį virsmą, kurį patyrė lietuvių literatūros mokslas po sovietinės sistemos griūties. Ji yra žingsnis, parodantis, kad jau susiformavo ir literaturos tyrinėjimų veidą lemia nauja karta, kuri nebeatsimena privalomos metodologijps gniaužtuose suvaržytos sovietinės literatūrologijos ir yra atsivėrusi metodologinei pasaulio humanitarikos įvairovei. Ši serijos knyga yra ypatingai svarbi dėl to, kad ji liudija ne vien teorinę kompetenciją, bet ir savarankišką, kūrybišką, daugeliu atvejų talentingą naujų metodologijų taikymą literatūros tyrinėjimuose.Vanda Zaborskaitė
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas