Vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ autorės siūlo penktokams mokytis lietuvių kalbos nepamirštant žaidimo. Žaisti nuteiks skaičiuotės, kuriomis pavadinti vadovėlio skyreliai. Taip vaikai geriau pažins tautosaką, išmoks kalbėti ir rašyti gyvai, nenuobodžiai.Lietuvių kalbos vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ turinį sudaro kalbos ugdymo ir kalbos pažinimo temos. Kalbos ugdymas suvokiamas kaip procesas, apimantis rašytinį ir sakytinį kalbos vartojimo būdus, o kalbos pažinimas suprantamas kaip kalbos sistemos elementų, jų ryšių bei funkcijų suvokimas ir nagrinėjimas. Kalbos vartojimas ir pažinimas glaudžiai siejami siekiant sudaryti prielaidas sąmoningai suvoktam raštingumui ir kalbos taisyklingumui ugdyti(s). Vadovėlį sudaro įvadas ir penki kalbos pažinimo skyriai. Kalbos vartojimo dalykai integruojami į kalbos pažinimo skyrius su pavadinimu Sakau, rašau, klausau. Atvarto dalių pavadinimai — vaikų tautosakos kūriniai skaičiuotės. Kiekvienas skyrius baigiamas apibendrinimu Kalbu, kuriu, žaidžiu žodžiu. Čia — užduotys įgytiems įgūdžiams įtvirtinti. Sudėtingumo požiūriu užduotys yra trijų lygmenų: supratimo, taikymo ir analizės, sintezės ir įvertinimo. Daugiau laiko skiriama taikymo, analizės, sintezės ir įvertinimo užduotims. Siekiama, kad aiškinamųjų ir komentuojamojo pobūdžio užduočių meniniai, publicistikos ar mokslinės literatūros tekstai padėtų išsaugoti tinkamą kalbos jausmo, intuityvumo santykį ir ugdytų kalbos logikos ir sistemos supratimą. Vadovėlio paragrafas sudarytas atvartais. Tai suteikia galimybę proporcingai padalyti medžiagą kiekvienai pamokai; mokiniams greičiau suprasti informaciją; mokytojams — sėkmingai planuoti pamokos laiką. Atvarto principas sieja vadovėlį su pratybų sąsiuviniu bei su mokytojo knyga. Pratybų sąsiuvinyje mokiniai ras daugiau užduočių, kurios padės įtvirtinti pamokos medžiagą, o mokytojas turės galimybę taikyti įvairius mokymo(si) metodus. Mokytojo knyga bus naudinga dirbant su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu. Kiekvienai temai skiriamas mokytojo knygos atvartas pasiūlys įvairių pamokos vedimo galimybių.   Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.     Vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ komplektą V klasei sudaro: · Vadovėlis (1-oji ir 2-oji knyga) · Pratybų sąsiuviniai (1-asis ir 2-asis) · Mokytojo knyga  · Lietuvių kalbos kontroliniai testai   
Prekinis ženklas: Šviesa