Mykolas Karčiauskas, daugelyje knygų apdainavęs gimtąją Aukštaitiją, jau senokai tyrinėja, anaiptol ne turisto žvilgsniu, Žemaitiją. Pajusti savito krašto atmosferą, įspėti jo paslaptis galima tik pažinus ir pamilus. Gražiausios Žemaitijos vietovės, jų žmonės, patirtys reflektuojamos nepriekaištinga literatūrine forma.
Prekinis ženklas: Versus aureus