Sąsiuvinio turinys glaudžiai siejasi su vadovėliu VIII klasei „Žemė“. Daug dėmesio skiriama geografiniams gebėjimams ugdyti. Gausu žemėlapių, kartoschemų, piešinių, pjūvių, grafikų, diagramų, lentelių.
Prekinis ženklas: Briedis