Knygoje aptariami kiekybiniai ir kokybiniai 1918-1940 m. Lietuvoje vykdytos žemės reformos parametrai. Labai daug dėmesio skiriama tuo pat metu Rytų ir vidurio Europos šalyse, pirmiausia Estijoje ir Latvijoje, vykdytų agrarinių reformų palyginamajai analizei. Pateikta daug diagramų ir žemėlapių. 
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla