Leidinyje nagrinėjamas specialiųjų poreikių – žemų gebėjimų – riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto – mokinių kalbinis ugdymas 3–8 klasėse, vadovaujantis bendrąja lietuvių kalbos programa ir jos pritaikymo rekomendacijomis. Aptariamos trys kalbinio ugdymo sritys: 1) kalbėjimas ir klausymas. 2) kalbos pažinimas ir  3) rašymas. Ši knyga kartu su lietuvių kalbos pratybų sąsiuviniais (kurių išleista 13) ir lietuvių kalbos lentelių rinkiniu sudaro tam tikrą užbaigtą metodinės ir mokomosios medžiagos komplektą, kuriuo galės pasinaudoti ne tik pedagogai, bet ir neturintys specialaus pasirengimo asmenys, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvai ar kiti šeimos nariai, teikdami individualią, papildomą pagalbą mokymosi pagalbą mokymosi sunkumų patiriančiam vaikui.
Prekinis ženklas: Lucilijus