Knygoje pateikiami unikalūs Zietelos – jau mirusios periferinės lietuvių kalbos šnektos – tekstai. Tai šnekta, labiausiai nutolusi į pietus už Lietuvos Respublikos sienos Baltarusijoje, Gardino srityje, Diatlovo rajone ir apylinkėse. Leidinyje pateikiami tekstai, surinkti 1955–1985 m. iš vietinių Zasečių ir Pagirių sodžiuose gimusių žmonių. Tekstai tematine prasme yra mišrūs. Daugiausia yra buitinių pasakojimų apie darbus, papročius, sveikatą, asmeninius šeimos ir kaimo reikalus, prisiminimų ir kt. Transkripcija tokia pati, kaip ir Zietelos lietuvių šnektos (2004) monografijoje. Pagrindinės žodžių formos, jų reikšmė, nutolusi nuo lietuvių bendrinės kalbos ir kitokie paaiškinimai skaitytojų patogumui rašomi išnašose. Po paties pateikėjo tekstuose žodis ir jo forma aiškinami tik kartą. Paprastuose skliaustuose įterpiami žodžiai, be kurių būtų neaiški pasakotojo mintis. Laužtiniuose skliaustuose pateikiama tikrinių žodžių – vardų, pavardžių ir vietovardžių – forma, atstatyta į bendrinę lietuvių kalbą. Leidinys papildys jau turimas žinias apie vieną įdomiausių bei archajiškiausių ir seniai kalbininkų dėmesio sulaukusių lietuvių kalbos šnektų. Reikalingų sau duomenų čia galės rasti istorinės kalbotyros, sinchroninės ir diachroninės dialektologijos, etnologijos, kultūros istorijos ir kitų sričių tyrėjai.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas