Knygelės turinį sudaro 6 skyriai:aš orus,aš smalsus,aš kūrėjas,aš bendrauju,aš augu sveikas,aš siekiu sėkmės.Užduotys apima 19  vaiko ugdymosi  pasiekimų sričių, numatytų Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo projekte, ir padeda vaikui ugdytis nuosekliai sunkėjančiais  žingsneliais.„Žingsneliai“ sudaro galimybę kiekvienam vaikui patirti sėkmę! Žaismingos užduotys padeda vaikui suprasti jausmų pasaulį, skleistis jo kūrybiniam mąstymui, skatina spręsti problemas, mąstyti, tyrinėti, pažinti,  diskutuoti, išsakyti mintis, reikšti savo nuomonę, rasti sprendimus, džiaugtis savo kūryba, jos originalumu, ugdytis sveikos, saugios gyvensenos nuostatas, formuoja teigiamą nuostatą ugdymuisi, stiprina pasitikėjimą savimi, skatina siekti sėkmės.Siūlomos veiklos idėjos padeda auginti orų, smalsų, kūrybingą, sveiką, bendraujantį, sėkmingai besiugdantį vaiką.Užrašytos vaiko mintys, posakiai, nuomonės, vaiko pasiekimų įsivertinimo žymės vertingos pedagogams rengiant vaiko pasiekimų aprašą.
Prekinis ženklas: Šviesa