Kasdieniai skaitiniai nuo advento iki Trijų KaraliųDievo Žodžio Įsikūnijimas – mitas ar žiemos išparduotuvės?Artėjant vienai gražiausių metų švenčių šv. Kalėdoms, pradedame nerimastingai bruzdėti: reikia laiku suspėti „pagauti“ geras akcijas, nupirkti dovanas artimiesiems, į namus atgabenti ir papuošti eglutę, paruošti vaišių stalą, pasiūti ar nupirkti vaikams kalėdines kaukes ir kostiumus, o kur dar įmonių vakarėliai, sveikinimų laiškai, mandagumo vizitai ir t. t.Paklaustas apie šios šventės prasmę, dažnas paminės astronominę saulėgrįžos pradžią, tradiciją, kai prie stalo susėda visa šeima, dvylika patiekalų ar geriausiu atveju naktines Piemenėlių Mišias, kurios kai kuriems tebūna vienintelės šv. Mišios per metus, ir tai tik tam, kad pagerbtų savo artimuosius.Apie tai, kad Dievo Žodžio Apreiškimo ir Įsikūnijimo slėpinių kristologija šiandien telieka tik teologijos studentų užrašuose, aiškiai byloja tai, jog netgi tikybos pamokose ar iš sakyklų galima išgirsti klaidingų ir neteisingų mokymų. Itin didelį nerimą kelia neatsakingas požiūris, tiesiog gryni spėliojimai, pateikiami kaip faktai arba kaip pagrįsti Naujojo Testamento tekstų aiškinimai. Kaip antai, ką gi reiškia „ir Žodis tapo Kūnu“? – Gražus mitas apie Viešpaties gimimą?..Knygos „Žiūrėkite, Jis ateina“ autorius garsus pamokslininkas, pastoracinės psichologijos profesorius, kunigas pranciškonas Benedictas Groeschelis, kurio nemažai knygų galime skaityti ir lietuvių kalba, labai paprastai ir jautriai pasakoja mums advento ir Kalėdų laikotarpio istorijas. Čia pateikti dvasiniai skaitymai kiekvienai dienai nėra Šventojo Rašto komentarai ar mintys apie dienos liturgiją. Jie veikiau skirti skaitytojo protui ir širdžiai prasmingiau susitelkti į laukimo malonę ir šventę.Knyga padalyta į dvi dalis. Pirmoje dalyje – kasdieniai advento ir Kalėdų laikotarpio apmąstymai, susieti su dienos liturgijai skirtu Evangelijos skaitiniu. Antroje − autoriaus kruopščiai atrinktos maldos, giesmės ir kiti dvasiniai skaitiniai, skirti pasirengti Išganytojo gimimo šventei.Kristaus Įsikūnijimas, per kurį Jis prisiima žmogišką kūną ir sielą, nėra mitas. Tai paslaptis. Kitados Albertas Einsteinas apibrėžė paslaptį kaip realybę, kurią savo žmogišku protu galime suvokti, bet negalime perprasti − tai nuostabi ir graži tikrovė. Šis didis mokslininkas paslapties pajautimą vadino viso mokslo ir meno lopšiu ir pačia tikriausia religinio potyrio išraiška. Tėvo Benedicto Groeschelio knyga „Žiūrėkite, Jis ateina“ kviečia ne į žiemos…
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai