M. Ramonienės, G. Notrimaitės ir S. Žuko lietuvių kalbos vadovėlio tikslas – atskleisti kalbos vartosenos realiame gyvenime ypatumus, kalbos ir visuomenės santykius, žmogaus ir jo skaitomų bei rašomų tekstų ryšį. Pagrindinis vadovėlio uždavinys – parodyti kalbos, kaip ypatingos žmonių komunikacijos priemonės, specifi ką. Vadovėlį sudarantys tekstai kalba apie šiandienos aktualijas, provokuoja mąstyti, diskutuoti, rašyti apie save, Lietuvą, pasaulį. Siekdami palengvinti mokytojų darbą, vadovėlio autoriai naujos temos dėstymą pradeda klausimais, kurie padeda mokiniui prisiminti, ką ta tema jis jau žino. Vadovėlyje daug užduočių, ugdančių moksleivių bendradarbiavimo įgūdžius, komandinio darbo gebėjimus. Didžiausias dėmesys skiriamas individualiam moksleivio darbui. Atliekant pačias įvairiausias užduotis moksleiviai skatinami naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: taip žinios, gebėjimai bei įgūdžiai ir nuostatos ugdo integruotą mokinio kompetenciją. „Šis vadovėlis yra apie ypatingą reiškinį žmogaus gyvenime – apie kalbą. Ne apie kalbos vidinę sandarą ir taisykles, bet apie tai, kas žmogui yra kalba, kodėl ir kaip ją vartojame, kaip kalba veikia mus ir mes ją. Čia mokoma pažinti kalbos ir visuomenės, kalbos kultūros, kalbos ir technologijų, kalbos ir kasdienio besikeičiančio gyvenimo ryšį, suvokti kalbos galią, suprasti ir kurti tekstus.“ (Meilutė Ramonienė)
Prekinis ženklas: Baltos Lankos