Šia mokymo priemone siekiama toliau tobulinti moksleivių kalbinio bendravimo žodžiu ir raštu įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą, norą bendradarbiauti, domėjimąsi Lietuvos visuomeniniu bei kultūriniu gyvenimu. Vadovėlio (1–3 skyriai) pagrindas – autentiški įvairių tipų bei žanrų tekstai, supažindinantys moksleivius ir su socialiniu kultūriniu lietuvių kalbos vartojimo kontekstu, ir su atskirų kalbos sistemos reiškinių funkcionavimu prasmingoje, rišlioje kalboje. Užduotimis siekiama gausinti besimokančiųjų žodyną, skatinama vartoti kuo įvairesnes gramatikos konstrukcijas ir sakinių modelius, įtvirtinami rašybos, skyrybos bei kirčiavimo įgūdžiai, mokoma kurti įvairių tipų bei žanrų tekstus, be to, daug dėmesio skiriama medžiagos kartojimui ir apibendrinimui. „Skaitiniuose“ (4 skyrius) pateikiami grožinės literatūros tekstai ir jų supratimo bei interpretavimo užduotys yra susiję su vadovėlio 1–3 skyrių socialine kultūrine tema ar kalbine medžiaga. „Žinyne“ pateikiama lietuvių kalbos gramatikos lentelių ir aprašų.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis