biologija

Biologija. Užduočių sąsiuvinis VII klasei

Sąsiuvinio turinys suderintas su biologijos vadovėliu 7 klasei. Daug ir įdomių užduočių, tarp jų – praktinių, įtvirtinančių mokinių žinias apie organizmų funkcijas.Prekinis ženklas: Briedis

Biologija. Vadovėlis XI-XII klasei. Ekologija. Evoliucija

Vadovėlis skiriamas mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Pateikiama ir papildomos medžiagos, neprivalomos pagal bendrąsias programas, bet praplečiančios akiratį ir padedančios geriau suprasti nagrinėjamus dalykus. Ji išskiriama spalvotu fonu. Tokios medžiagos galima rasti ir internete, bet dažnai ji ten netiksli arba net klaidinga.Kiekvienos temos pabaigoje yra mokomosios medžiagos santrauka. Joje aiškinamos temos esminės […]

Biologijos praktikos darbai 7-8 klasei

Leidinys skirtas 7–8 klasių mokiniams ir mokytojams. Pateikti laboratorinių darbų aprašai padeda nuosekliai atlikti bandymus, greičiau juos paaiškinti. Leidinys tinka probleminėms užduotims sudaryti ir mokinių įgūdžiams kontroliuoti. Tai paranki knyga rengiant užduotis savarankiškiems mokinių darbams, testams.Prekinis ženklas: Lututė

Kvapniųjų augalų panaudojimas prieš Varroa Destructor erkes bedugniuose aviliuose

Praėjusio tūkstantmečio aštuntojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvos bitininkystė labai nukentėjo nuo tada dar nežinomų, bet labai greit bitynuose išplitusių Varroa destructor erkių.Kad erkės neplistų, būtina imtis priemonių, nes pirmaisiais užsikrėtimo metais bitės dar dirba normaliai, antraisiais – jau šeimos silpnėja, trečiaisiais – žūva.Prekinis ženklas: Technologija

Veikliojo dumblo biologija ir mikroskopinė analizė

Knygoje (atlase) aptariami įvairūs biologinio nuotekų valymo veikliuoju dumblu as­pektai. Pirmoje knygos dalyje apžvelgiami bendrieji valymo proceso bruožai ir problemos, su kuriomis susiduriama nuotekų valyklose, bei metodai, naudojami tų problemų sprendimui Europos Sąjungos šalyse. Antroje dalyje supažindinama su Lietuvos nuotekų valyklose rastais eukariotiniais veikliojo dumblo mikroorganizmais (pristatomos 82 rūšys). Mikroorganizmų aprašymai iliustruoti autorės darytomis nuotraukomis. […]

Biologija. Vadovėlis IX klasei. Antroji knyga

Tai gerai žinomų autorių, parengusių VII ir VIII klasės biologijos vadovėlius, naujas tęstinis vadovėlis IX klasei. Šiame vadovėlyje tęsiamos ir praplečiamos visos naujovės, kurias autoriai įgyvendino žemesniųjų klasių vadovėliuose. Šis vadovėlis išsiskiria modernia didaktika ir ugdymo nuostata, kryptingai orientuota į mokymosi veiklas: savarankišką ir aktyvų mokinių mokymąsi, darbą poromis ir grupėmis, informacijos paiešką ir pateikimą […]

Mokslininkų pėdomis. Gamtos mokslų vadovėlis 5 klasei. 1-oji knyga

Integruotas gamtos mokslų vadovėlis „Mokslininkų pėdomis“ padės penktokams ne tik suprasti pagrindinius gamtos reiškinius ir dėsningumus, bet ir išsiugdyti gebėjimus formuluoti hipotezes, tyrinėti aplinką, apibendrinti tyrinėjimo rezultatus ir daryti išvadas. Medžiaga pateikiama taip, kad ji skatintų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, smalsumą, nusiteikimą imtis atsakomybės ir spręsti problemas, nuostatą tobulėti mokantis visą gyvenimą. Daug dėmesio skiriama […]

Bios 8. Biologijos vadovėlis VIII klasei

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas naujos kartos biologijos vadovėlis. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus, grindžiamas iliustracinės medžiagos analize. Pateikiama nemažai praktinių darbų, vienas projektinis darbas ir metodiniai puslapiai, kuriais siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra išeitos medžiagos santrauka ir žinių patikros rubrika.Prekinis ženklas: Briedis

По следам учёных. Учебник по естественным наукам для 5 класса. Книга вторая

Integruotas gamtos mokslų vadovėlis „Mokslininkų pėdomis“ padės penktokams ne tik suprasti pagrindinius gamtos reiškinius ir dėsningumus, bet ir išsiugdyti gebėjimus formuluoti hipotezes, tyrinėti aplinką, apibendrinti tyrinėjimo rezultatus ir daryti išvadas. Medžiaga pateikiama taip, kad ji skatintų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, smalsumą, nusiteikimą imtis atsakomybės ir spręsti problemas, nuostatą tobulėti mokantis visą gyvenimą. Daug dėmesio skiriama […]

Śladami uczonych. Podręcznik przyrody dla klasy VI. Książka druga

Vadovėlis supažindins mokinius su pagrindiniais gamtos objektais ir reiškiniais bei jų tarpusavio ryšiais, skatins naudojantis informacinėmis technologijomis įvairiuose šaltiniuose ieškoti gamtamokslės informacijos, ją analizuoti ir perteikti kitiems, parodys , kaip remiantis įgytomis žiniomis ar tyrimų rezultatais klausti, kelti hipotezes, bandyti jas pagrįsti bei patikrinti.Taip pat mokiniai išmoks naudodamiesi mokyklinėmis gamtos tyrimų priemonėmis atlikti paprasčiausius gamtamokslius […]