Chemija

Bendroji ir neorganinė chemija 12 klasei

„Bendroji ir neorganinė chemija“ XII klasei yra vadovėlio „Organinė chemija“ XI klasei tęsinys. Jame išlaikytas struktūrinis ir metodinis vientisumas.  Ilgalaikį chemijos mokymo XII klasėje planą rasite čia.     Naujasis vadovėlis skirtas mokytis pagal chemijos Išplėstinio kurso programą. Vadovėlį sudaro 19 temų, atkreipiamas dėmesys į tyrimų duomenų tikslumą, paklaidas ir reikšminius skaitmenis. Po kiekvienos temos pateikiamos […]

Chemija. Trumpas chemijos kursas

Trumpas ir labai informatyvus chemijos žinynas, kuriame aprašyti pagrindiniai chemijos dėsniai ir sąvokos, periodinė cheminių elementų sistema, pagrindinės organinių junginių klasės.Mažame žinyne yra pridėta ir periodinė cheminių elementų sistemos lentelė.Prekinis ženklas: Gimtinė

Химия. Учебник для VIII класса.

Vadovėlis parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvį, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyviai mokytis. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu.Duodama nuorodų į papildomus […]

Chemijos lentelės

Ši papildoma chemijos mokymo priemonė skirta pagrindinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviams. Joje lentelių forma pateikiama susisteminta medžiaga apie cheminius elementus, jų junginius, chemines reakcijas ir kt. Pateikti svarbiausi fizikiniai dydžiai ir įvairūs matavimo vienetai.   Lenteles tikslinga naudoti atliekant užduotis, dirbant klasėje ir savarankiškai namuose. Jos turėtų padėti geriau išmokti chemiją.Prekinis ženklas: Presvika

Chemija. Prieš egzaminą

Šis leidinys skiriamas tiems mokiniams, kurie rengiasi laikyti chemijos valstybinį brandos egzaminą ir nori savarankiškai pasimokyti arba pakartoti kursą. Visa medžiaga atitinka egzamino programą.Leidinį sudaro tarpusavyje susijusios dalys: egzamino užduočių ir eksperimento atlikimo metodika, uždavinių sprendimo metodika, glaustas teorinės medžiagos konspektas.Svarbiausios sąvokos, dėsningumai paryškinti pusjuodžiu šriftu. Pagrindinius technologinius procesus, sąvokas ir cheminius kitimus padeda suvokti […]

Chemija. Vadovėlis VIII klasei

Vadovėlis Chemija VIII klasei parengtas pagal atnaujintų Bendrųjų programų reikalavimus, keliamus tiek didaktiniams principams, tiek turiniui. Pateikiama aktuali mokomoji medžiaga, leidžianti sumažinti mokymosi krūvius, skatinanti mokymosi motyvaciją. Mokomoji medžiaga pritaikyta turiniui diferencijuoti ir individualizuoti, skatina aktyvų mokymąsi. Pabrėžiamas ryšys su gyvenimu – tekstais, pavyzdžiais, klausimais ar užduotimis. Pagrindinė informacija pateikiama keliais būdais: žodiniu, grafiniu, vaizdiniu. […]

Chemija IX klasei

Chemijos vadovėlis 9 klasei.Prekinis ženklas: Alma littera

Chemija VIII-X klasei. Suaugusiųjų savarankiškam mokymuisi

VIII–X klasės chemijos vadovėlis skiriamas suaugusiųjų ir savarankiškam mokymuisi. Medžiaga išdėstyta taip, kad būtų galima mokytis neakivaizdžiai, savarankiškai. Teorija pateikiama glaustai, kiekvienas skyrius baigiamas skaičiavimo uždavinių pavyzdžiais, kontroliniais klausimais ir užduotimis. Vadovėlio gale yra įskaitos klausimai ir užduotys, lentelės, sunkesnių uždavinių atsakymai.  Prekinis ženklas: Šviesa

Chemija. Vadovėlis X klasei

Vadovėlis X klasei yra tų pačių autorių VIII ir IX klasės chemijos vadovėlių tęsinys. Kaip ir šių, taip ir naujojo vadovėlio struktūra tokia pati. Kiekvieno skyriaus pradžioje nurodoma, ką mokiniai sužinos, ko išmoks. Vartojamos tos pačios nuorodos: Prisiminkite, Įsiminkite sąvokas, Pasitikrinkite žinias. Tai įdomu – mokiniams sudominti.Tai įdomu. Archeologinių tyrimų duomenimis prie Eufrato upės išgauti […]

Nemetalų chemija X klasei. 1-oji knyga

Pasikeitus bendrosioms programoms, 2009–2010 m. m. parengtas naujas chemijos vadovėlis NEMETALŲ CHEMIJA X klasei. Jį sudaro dvi knygos. Pirmoji knyga skiriama nemetalų vandenilio, deguonies, sieros, azoto, halogenų ir jų svarbiausių junginių savybėms nagrinėti, aptariamas šių elementų ir jų junginių pritaikymas. Nagrinėjant medžiagas, remiamasi mokinių patirtimi, jie mokomi savarankiškai mąstyti, kartoti ir įtvirtinti jau įgytas žinias.Antrojoje […]