Dailė ir technologijos

Vaizdų kalba. Dailė VI klasei

Dailės vadovėlis VAIZDŲ KALBA skiriamas pagrindinės mokyklos VI klasei ir yra dailės vadovėlių komplekto V–VI klasei antroji dalis. Čia toliau nuosekliai tęsiama V klasės vadovėlyje VAIZDŲ PASAULYJE naudojama ženklų, piktogramų, iliustracijų pateikimo, teksto formavimo sistema. Ta pati ir vadovėlio sandara: įvadas ir penki dailės, jos reiškinių pažinimo skyriai su įžangomis ir apibendrinimais. Knygos gale pateikiamas […]

Mityba. Technologijų vadovėlis VII–X klasei (serija „Šok“)

Vadovėliai KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS ir MITYBA sudaro vieną komplektą su 2010 metais jau išleistas ELEKTRONIKOS ir TEKSTILĖS vadovėliais VII–X klasei.Jie skirti ne tik pagrindinei mokyklai, bet ir gimnazijų I bei II klasei. Būtent šioms klasėms skirti abiejų vadovėlių skyriai Gaminių dizainas ir Darbo pasaulis ir profesijos.Čia mokiniai sužinos apie ūkio šakas, profesijas, darbo organizavimo principus ir […]

Dailė II klasei

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota 2007-03-01 Nr. 18Vadovėlis atitinka kalbos taisyklingumo reikalavimus.Prekinis ženklas: Kronta

Dailės studija. 5 klasei

Vadovėlis parengtas pagal pagrindinio ugdymo programas (Meninio ugdymo), pasitelkiant linijinį-racionalų teminį eiliškumą. Šis vadovėlis moko, KAIP piešti, tapyti, lipdyti ar atlikti kitas kūrybines užduotis. Vadovėlis parengtas didžiulę pedagoginę ir kūrybinę patirtį turinčių dailininkių-pedagogių, kuriant naują kūrybinę erdvę mokiniams ir praplečiant mokytojo galimybes išsamiai, įdomiai ir kūrybiškai vesti meninio ugdymo pamokas. Vadovėlis labai spalvingas ir dinamiškas, […]

Dailė. Vadovėlis V-VI klasei

Dailės vadovėlis skirtas 5-6 klasių mokiniams.Šiame vadovėlyje mokiniai sužinos apie spalvų ir formų įvairovę, linijų klabą, grafikos technikas, dailės kūrinių kompoziciją, žanrus. Vadovėlyje paaiškinti nauji dailės terminai, o užduotis suprasti ir atlikti padeda Lietuvos menininkų kūriniai.Prekinis ženklas: Naujoji Rosma

Siurrealizmas (plakatas, su laikikliais)

menų, dailės ir istorijos mokomasis plakatas;gali būti komplektuojamas su laikikliais;abi pusės laminuotos matine plėvele.Prekinis ženklas: Didakta

Dailė 7 klasei

Dailės vadovėlis VII klasei parengtas pagal serijos „Šok“ vadovėlių projektą laikantis šios serijos vadovėliams būdingos metodinės struktūros ir grafinio dizaino stiliaus. Tai dailės vadovėlių komplekto VII–VIII klasei pirmoji dalis.  Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Mokytojo knyga.   Ilgalaikį dailės mokymo VII klasėje planą rasite čia.     Prekinis ženklas: Šviesa

Vaizdų pasaulyje. Dailė V klasei

Vadovėlio VAIZDŲ PASAULYJE V klasei ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į jau išleistų „Šok“ serijos vadovėlių turinį, naujų bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų (projekto) reikalavimus, kintančią mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą.Vadovėlį sudaro įvadas, penki skyriai su įžangomis ir apibendrinimais. Vadovėlio pabaigoje pateikiamas dailės terminų žodynėlis, dalykinė rodyklė, iliustracijų šaltiniai. Vadovėlio turinio kryptingumą nusako pavadinimas — […]

Siurrealizmas (plakatas, be laikiklių)

menų, dailės ir istorijos mokomasis plakatas;gali būti komplektuojamas su laikikliais;abi pusės laminuotos matine plėvele.Prekinis ženklas: Didakta

Dailė. Trumpas dailės kursas

Šis mažas žinynas skirtas ypatingai žmogaus veiklai – menui, kurios metu sukurti kūriniai parodo kūrėjo vidinį nematomą pasaulį raiškiai ir tokia forma, kuri labiausiai prieinama. Čia skaitytojai ras informaciją apie meno šakas, dailės skirstymą, lietuvių liaudies meną ir kt. Tai trumpas, bet labai informatyvus dailės kursas.Prekinis ženklas: Gimtinė