Dailė

Lietuvos bažnyčios Antano Krištopaičio akvarelėse

Tai trečiasis šiauliečio dailininko Antano Krištopaičio darbų albumas, apimantis akvarelių ciklą „Lietuvos Bažnyčios“. Knygoje pateikiama daugiau kaip 200 kone tris dešimtmečius tapytų jo darbų.Prekinis ženklas: Lututė

Vytautas Valius. Tapyba

Tai antroji iš trijų knygų, kuriomis supažindinama su dailininko Vytauto Valiaus (1930–2004) kūryba. Šiame leidinyje chronologine tvarka sudėti tapybos darbai, jų ciklai. Didžiausią grupę sudaro kūriniai lietuvių liaudies meno motyvais: „Karaliai“, „Madonos“, „Nukryžiavimas“, „Pietos“, „Rūpintojėliai“ ir kt.Spaudai rengiamoje trečioje knygoje „Vytautas Valius. Gyvenimas mene“ Nijolė Tumėnienė aptaria visą dailininko kūrybą. Pateikiami išsamūs jo gyvenimo ir […]

Pranas Galius. Pradžios pradžia

Prano Gailiaus (g. 1928) personalinės parodos „Pradžios pradžia“ katalogas. Kataloge pristatoma apie penkiasdešimt kūrinių, eksponuotų galerijoje „Kunstkamera“ 2013 m. rugsėjo – spalio mėnesį. Parodoje „Pradžios pradžia“ pagrindinis dėmesys skiriamas ankstyviesiems Prano darbams. Kai kurie jų – variacijos didžiųjų dailės meistrų kūrybos temomis: natiurmortai, įkvėpti Braque ar Cezanne, figūrinės kompozicijos varijuojant El Greco, Picasso ar Cezanne […]

Klimtas

Šioje knygoje trumpai aprašoma Klimto biografija, jo kūrybos apžvalga, knyga gausiai iliustruota jo darbais.Prekinis ženklas: Mūsų knyga

Rytprūsių mistika. Akvarelės

SUAIŽĖJUSIOS SIENOS, SAMANOMIS APAUGĘ RAUDONŲ PLYTŲ MŪRAI, IŠTUŠTĖJUSIOS BAŽNYČIOS, SUNYKUSIŲ MALDOS NAMŲ AR PILIŲ BOKŠTŲ SILUETAI… Tokius praėjusių laikų liudijimus savo akvarelėse fiksuoja Romanas Borisovas, bandydamas įprasminti bebaigiantį išnykti lietuvišką ir vokišką Rytų Prūsijos (Mažosios Lietuvos) kultūrinį paveldą. Vienur dailininkas susikoncentruoja į atskiras detales, statinio vartus, dėmesį skirdamas plytų ir akmenų mūro ornamentikai, kitur – […]

Atodangos ir švytėjimai. Grafika, tapyba, medžio darbai

Leidinyje „Vladislovas Žilius. „Atodangos ir švytėjimai“ pristatomas tapytojo, grafiko, skulptoriaus Vladislovo Žiliaus (1939–2012) kūrybinis palikimas nuo ankstyvųjų grafikos darbų, knygų iliustracijų iki abstrakčios, filosofinės, didelių formatų tapybos bei dekoratyviai ištapytų skulptūrų, sudarančių abstrakčias erdvines-tūrines kompozicijas. Dailininko kūryba stilistiškai įvairialypė – varijuojanti tarp abstrakcionizmo, dažnai biomorfinio, ir poparto, kartais pasitelkiant ir oparto efektus. Spalviškai – svetima […]

Jonas Rimša. Tropikų šauksmas

Jonas Rimša (1903-1978 m.) – vienas ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų, garsinusių Lietuvos vardą svetur, – nusipelnęs Bolivijos kultūrai, apdovanotas aukščiausiu iš civiliams skiriamų „Andų Kondoro kavalieriaus ordinu”, Bolivijos valstybės Garbės piliečio titulu. Bolivijos vyriausybė iš dailininko įsigijo apie 300 paveikslų ir perdavė juos svarbiausioms valstybės įstaigoms. Knygos „Jonas Rimša. Tropikų šauksmas” autorės Nijolės Tumėnienės sako, […]

Arūnas Vaitkūnas. Tapyba / Painting

Dvikalbis (lietuvių – anglų) Ramintos Jūrėnaitės albumas apie Arūną Vaitkūną (1956–2005) – vieną žymiausių lietuvių tapytojų, kuris savitai tęsė europietiškos ir lietuviškos ekspresionistinės tapybos tradiciją, kurioje meno turinį lemia įtampa tarp motyvo, kompozicijos ir aliejinės tapybos materijos. Sugrąžinęs emocionalios išraiškos jėgą tradicinams žanrams: interjerui, peizažui, portretui ir natiurmortui, tapytojas intensyviai balansavo tarp tikrovės ir abstrakcijos.Prekinis […]

Jonas Buračas. 1898-1977

Jonas Buračas – vienas talentingiausių Lietuvos peizažistų, akvarelistas, kuriam būdinga atidi gamtos stebėsena, impresionistinis šviesos perteikimas, pagarba natūrai.Dailininkas, tapytojas Jonas Buračas gimė 1898 m. Sidariuose (Radviliškio r.). Mirė 1977 m. Kaune. 1927 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1929–1930 m. tobulinosi Paryžiuje, Berlyne, Rygoje. 1945–1947 m. dėstė Kauno dailės mokykloje, 1946–1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės […]

Tupi paukštis (1 knyga)

Medžio drožinių ir tapybos darbų albumas, kurio autoriai – bičiuliai, bendraminčiai – Nepriklausomybės akto signataras, tautodailininkas Pranas Tupikas (dabar gyvena JAV) ir buvęs Seimo narys, tapytojas Kęstutis Paukštys. Leidinys skiriamas Lietuvos Sąjūdžio dvidešimtmečiui. Prekinis ženklas: Homo liber