Dalykinė ir mokslinė literatūra

Radvilų tėvonija Dubingiuose

Išleista kolektyvinė monografija „Radvilų tėvonija Dubingiuose“. Monografijoje apibendrinami Dubingių piliavietės bažnyčios 2003 – 2007 metų tarpdisciplininių tyrimų rezultatai. Dubingių piliavietė paskutiniaisiais metais sulaukė didelio visuomenės ir mokslininkų dėmesio. Tyrimų metu buvo atrasti, identifikuoti ir perlaidoti kunigaikščių Radvilų palaikai. Dubingių piliavietę tyrusių mokslininkų komanda buvo apdovanota 2009 m. Nacionaline mokslo pažangos premija.Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos […]

Lietuvių tautosaka

Knygoje dėstomas tautosakos objektas, jos esmė, sąvokos, tautosakos rūšys. Visa tai gausiai iliustruojama pavyzdžiais. Įsigilinęs į liaudies kūrybos pasaulį autorius įžvalgiai atskleidžia kūrinių tematiką, turinį ir meninį lygį. Knygoje pateikiama lietuvių tautosakos klasifikacija ir istoriografija. Knyga galės naudotis aukštųjų mokyklų humanitarinio profilio studentai, mokslininkai ir kiekvienas tautosaka besidomintis skaitytojas.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Garsų diferencijavimo užduotys, formuojant kalbos gramatinę sandarą

Priemonė skirta sutrikusios kalbos vyresnių klasių mokiniams, naudojama per logopedines pratybas, lietuvių kalbos pamokas. Garsų diferencijavimo užduotys pasirinktinai naudojamos, šalinant šnekamosios ir rašomosios kalbos sutrikimus, atsižvelgiant į reikiamą temą siekiamus tikslus individualiai kiekvienam mokiniui ar mokinių pogrupiui ir grupei.Ugdytiniams galima taikyti šias užduotis: žodžių ir sakinių sudarymo; sakinių suformavimo, turint frazės pradžią, žodžių ir sakinių […]

Muzikinės kultūros kelias

Knygą sudaro moksliniai straipsniai, parašyti 1989-2010 metais ir išspausdinti įvairiuose Lietuvos ir užsienio tęstiniuose mokslo leidiniuose.  Straipsniai pateikti chronologine tvarka. Jie atskleidžia mokslinių interesų tematiką, kurią galima suskirstyti į keletą sričių: Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra, evangeliškoji liuteroniškoji giesmė, Vydūno indėlis į lietuviškąją kultūrą, lietuvių (lietuvininkų) ir vokiečių muzikinės kultūros sąveika, katalikiškosios muzikinės kultūros Mažojoje Lietuvoje […]

Administracinės teisės principų praktinio taikymo aspektai

Šiame leidinyje koncentruojamasi ties problema, sietina su administracinės teisės principų taikymu administracinėje jurisprudencijoje. Teisės principai, būdami pagrindiniais vertybiniais orientyrais, daro įtaką administracinės teisės šakos funkcionavimui, tolimesniam formavimuisi bei sėkmingai integracijai į ES teisinę sistemą. Tačiau administracinė teisė yra viena iš labiausiai nesusistemintų teisės šakų, nėra pakankamai aišku, ar gali būti teisėtas toks elgesio standartas, kurį suformulavo ne Tauta, ne […]

Lietuvių liaudies padavimai

Nors padavimai egzistavo žmonių atmintyje, bylojo jų lūpomis, nors daugumas juose piešiamų vaizdų irgi gyvavo tik žmonių sąmonėje, tačiau nuolat visų ir visur pasakojami, žinomi ir laikomi šventa tiesa, jie taip suaugo su tais objektais – kalnais, piliakalniais, ežerais, – apie kuriuos yra pasakojama, kad tapo tarsi tikra, fizine jų realybe. Todėl padavimus galėtume pavadinti […]

Lietuvių tradicinės vestuvės (DVD)

Filme „Lietuvių tradicinės vestuvės“ pristatomas XIX a. pab. – XX a. pr. vestuvių apeigų kompleksas. Jo siužetuose susipina nuotakosperėjimo į ištekėjusių moterų luomą apeigos, tikėjimai, maginiai veiksmai, stiprinantys šeimą, nulemiantys jos gerovę, vaisingumą. Filme rodomi jaunosios atsisveikinimo su jaunystės simboliu rūtų darželiu, rūtų vainiko pynimo, jaunosios sodinimo ant duonkubilio, jaunikio ir jo pulko sutikimo, vainikėlio […]

Geriausias pasirinkimas: laimingesnės Lietuvos galimybė

Knygoje autorius aptaria laimės, laimės draugų ir priešų, plėtros krypčių, laimės tyrimų, turto ir pajamų, darbo ir šeimos, ugdymo ir sveikatos, socialinio kapitalo ir valdymo temas. Aptaręs minėtas temas, knyga baigiama bendresnių laimingesnės visuomenės kūrimo prielaidų apžvalga.Prekinis ženklas: Versus aureus

Senovinis kalendorius

Knyga supažindina su mūsų tautos tūkstantmečius kurtu darbo ir švenčių kalendoriumi, kuriame tiesiogiai atsispindi gamtos pokyčiai, ryšiai su mitologija, liaudies papročiais, apeigomis.Čia pateikti padavimai, sakmės, patarlės, priežodžiai, mįslės, orų būrimai, garsų pamėgdžiojimai, skaičiuotės, juokai ir viena kita pasaka. Buvo stengtasi, kad kiekvieną mėnesį skaitytojas sužinotų apie kai kuriuos augalus, gyvūnus, svarbiausius to mėnesio darbus ir […]

Baudžiamoji atsakomybė už nužudymą

Teisės doktrinoje, teismų praktikoje ir apskritai valstybės baudžiamojoje politikoje kasdien vis aktualesnė tampa smurto prevencijos problema. Nepaisant visų žmonijos pastangų sustabdyti smurtą ar bent sumažinti jo mastą, jis išaugo tiek, kad, anot žymaus amerikiečių psichiatro Jameso Galligano, „ką tik mūsų pergyventas amžius tapo kruviniausiu per visą žmonijos istoriją – žmogžudysčių skaičiumi jis pralenkė visus ankstesnius […]