Ekonomika

Kuriu savo finansinę ateitį: Moksleivio knyga VI-VIII klasėms

Ekonomikos besimokantiems VI–VIII klasių moksleiviams skiriama knygų rinkinio „Kuriu savo finansinę ateitį“ knyga. Leidinys padės įsisąmoninti ekonomikos ir finansų žinias, skatins savarankiškai atlikti ekonomikos užduotis, leis geriau suvokti labai svarbią mūsų visuomenės sritį – rinkos ekonomiką.Prekinis ženklas: Garnelis

Ekonomikos pradmenys. Vadovėlis 9-10 klasei

Kiekvienas susitikimas teikia džiaugsmą tik tada, kai jam rengiamasi.Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie šio vadovėlio objektą – ekonomiką. Kiekvienam teks dirbti, kad gautų pajamų, išmokti gebėti jas daugiau ar mažiau kokybiškai paskirstyti ar pelningai investuoti. Teks rinktis iš daugybės galimybių, kurias siūlys, neretai itin įkyriai, margu reklamos drabužiu vilkinti rinka. Tad šis vadovėlis – […]

Ekonomika IX-X klasei

Vadovėlyje populiariai, suprantamai išaiškintos pagrindinės ekonomikos sąvokos: paklausa ir pasiūla, rinkos ekonomika, verslininkystė, pinigai, bankų sistema, infiacija ir nedarbas, ekonomikos augimas, pasaulio ekonomika. Pateikiami kontroliniai klausimai.Prekinis ženklas: Šviesa

Socioekonominė statistika. Mokomoji knyga

Mokomoji knyga supažindina skaitytoją su „skaičių ir matų“ kalba ir jos instrumentais – statistikos metodais ir jų panaudojimu empirinių duomenų apie socialinius ir ekonominius reiškinius kie­kybinėje analizėje, nustatant šių reiškinių lygio, struktūros, pasiskirs­tymo, dinamikos ir tarpusavio priklausomybės dėsningumus. Skiriama Vilniaus universiteto studentams, bet gali būti pravarti ir naudinga ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, visiems besido­mintiems […]

Ekonomika. Vadovėlis IX-X klasėms

Tai pirmą kartą leidžiamas originalus ekonomikos vadovėlis, skirtas pagrindinės mokyklos IX–X klasių kursui. Aušra Maldeikienė Vilniaus universitete dėsto ekonominės minties istoriją, mokykloje – ekonomikos pagrindus. Be to, ji pradeda naują, šeimos finansų patarėjos, karjerą, taigi šioje knygoje susilieja daugybė patirčių: ekonomistės, žurnalistės, mokytojos. Šis vadovėlis – pirmas žingsnis į sudėtingų ekonominių pasirinkimų pasaulį. Ji apie […]

Ekonomika. Vadovėlis XI–XII klasėms

Rašydama šį vadovėlį, autorė kėlė sau keletą uždavinių. Pagrindinis – ne kalti į galvą žinių, o mokyti galvoti (net jei tai sunkoka) ir diskutuoti.  Ekonomiką bandyta parodyti kaip besivystantį gyvą mokslą, kuris itin priklauso nuo materialinės kultūros lygio, visuomenės institucinės raidos, net nuo to, kaip dauguma visuomenės narių jį suvokia ir jo erdvėje veikia.  Siekiant […]