Etika

Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etikos vadovėlis IX klasei

Naujojo etikos vadovėlio 9 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią […]

Bendravimo etika. Vadovėlis VIII klasei

Mes bendraujame vieni su kitais visą gyvenimą , tačiau daugelis neišsiugdo tinkamų bendravimo įgūdžių nebendrauja taip gerai, kaip galėtų . Draugystė , darbas, studijos nukenčia dėlto, kad dažnai suklystame iš sakydami savo mintis ar netiksliai suvokdami kitus žmones, išnežinojimo į skaudindami, { įžeisdami vienas kitą . Išmokti bendrauti, geriau suvokti ir išreikšti save išgirsti ir teisingai […]

Etika VIII klasei. Mąstau, bendrauju, gyvenu. Vadovėlis

Šis etikos vadovėlis skiriamas mokiniams kaip savarankiško mokymo(si) vadovas ir mokytojams kaip mokymo priemonė. Jis parengtas pagal naująją 2008 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrąją programą ir atitinka jos keliamus reikalavimus. Visą komplektą sudarys šie leidiniai: vadovėliai „Aš, tu, mes ir pasaulis“ (5–6 kl.; išleido „Enciklopedija“), „Mąstau, bendrauju, gyvenu“ (7 kl.; išleido „Enciklopedija“), […]

Būti drauge. Etikos vadovėlis VI klasei

Naujas etikos vadovėlis VI klasei.  Etikos vadovėlio komplektą BŪTI DRAUGE sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis), mokytojo knyga.   Serijos dailininkas Agnius Tarabilda. Apipavidalino Agnius Tarabilda.   Prekinis ženklas: Šviesa

Etika: informacijos pasaulyje. Vadovėlis VIII klasei

L. Duoblienės ir G. Čiurlionytės etikos pamokoms VIII klasėje skirtas naujas vadovėlis ETIKA: INFORMACIJOS PASAULYJE gali būti apibūdintas kaip informacijos atrankos ir pasirinkimo pradžiamokslis, sykiu ir vertybių formavimo(si) žinių visuomenėje vadovas.  Vadovėlyje rasite daugybę etikos temų: asmens tapatumas, įvaizdis, svajonės ir realybė, žalingos emocijos, meilė ir pavydas, pasitikėjimas ir išdavystė, mąstymo stereotipai, kūryba ir pašaukimas, religinė bendruomenė, jaunimo kultūros, tolerancija, […]

Mokomės etikos. Vadovėlis 6 klasei

Naujo etikos vadovėlio 6 klasei Mokausi etikos mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai.   Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų […]

Mokomės etikos. Vadovėlis V klasei

Naujo etikos vadovėlio 5 klasei „Mokausi etikos“ mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I […]

Etika IX-X klasei. Žmogus tarp žmonių

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti. Tai etikos vadovėlis vyresniųjų klasių moksleiviams (IX-X). Jame daugiausia dėmesio skiriama sąmoningo savęs kūrimo pagrindams, vidaus ir išorės savitumo suvokimui. Temos nagrinėjamos remiantis universaliomis vertybėmis, humanistine etika, etine lietuvių ir kitų tautų kultūra. Pradedama nuo labai bendro noro suvokti, kodėl mums svarbi moralė, ką reiškia būti žmogumi, […]

Mokomės etikos. Pratybų sąsiuvinis VII klasei

Šio pratybų sąsiuvinio sandara tokia pat kaip ir septintokų vadovėlio „Mokomės etikos“. Jis susideda iš keturių skyrių („Saviugda ir savisauga: Aš–Asmuo“, „Dialoginis bendravimas: Aš–Tu“, „Socialiniai santykiai: Aš–Mes“, „Santykis su pasauliu: Aš–Tai“). Pratybų sąsiuvinyje teikiamos užduotys padės mokiniams įtvirtinti per pamokas nagrinėtus klausimus, geriau suprasti pamokos medžiagą, ją analizuoti ir kūrybiškai taikyti. Taip pat skatins mąstyti, […]

Mokomės etikos. Vadovėlis VII klasei

NAUJO vadovėlio „Mokomės etikos“ 7 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi […]