Etika

Naujųjų amžių racionalizmo etika

Mokomajame metodiniame leidyje supažindinama su pagrindiniais naujųjų amžių racionalizmo etikos klausimais, dorovės, laisvės, gėrio ir blogio problemomis Rene Descartes‘o (1596-1650), Benedicto de Spinozos (1632-1677), Gottfriedo Wilhelmo Leibnizo (1646-1716) filisofijos sistemose.Prekinis ženklas: Edukologija

Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etikos vadovėlis X klasei

Naujojo etikos vadovėlio 10 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo, Dialoginis bendravimas: Aš – Tu, Socialiniai santykiai: Aš – Mes, Santykis su pasauliu: Aš – Tai.Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, […]

Filosofinė etika: aš ir tai. Vadovėlis X–XI klasėms

Šiuo metu mokyklose naudojamas J. Baranovos filosofinės etikos pamokoms skirtas etikos vadovėlis Filosofinė etika: aš ir tu X–XI klasėms apima du programos aspektus: Aš irTu ir Aš ir Mes. Šis naujas J. Baranovos ir T. Sodeikos vadovėlis FILOSOFINĖ ETIKA: AŠ IR TAI  X–XI klasėms apima du likusius aspektus: Aš ir Aš ir Aš ir Tai. Taigi filosofinės […]

Mokomės etikos. Pratybų sąsiuvinis VI klasei

Šio pratybų sąsiuvinio sandara tokia pat kaip ir vadovėlio „Mokomės etikos“. Jis susideda iš keturių skyrių („Saviugda ir savisauga: Aš–Asmuo“, „Dialoginis bendravimas: Aš–Tu“, „Socialiniai santykiai: Aš–Mes“, „Santykis su pasauliu: Aš–Tai“).  Pratybų sąsiuvinyje teikiamos užduotys padės mokiniams įtvirtinti per pamokas nagrinėtus klausimus, geriau suprasti pamokos medžiagą, ją analizuoti ir kūrybiškai taikyti. Taip pat skatins mąstyti, geriau […]

Etika 7-9 klasei

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leista naudoti. Šioje knygoje yra 64 etikos pamokos, skirtos VII–IX klasėms. Tai puikus vadovėlis – istorijų knyga mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Pagrindinis vadovėlio veikėjas sprendžia ne tik gyvenimiškas, bet ir etines, filosofines, psichologines bei logines problemas, kurios aptariamos beletristinėse istorijose, trumpuose teoriniuose įvaduose bei vadovėlyje pateiktose užduotyse ir […]

Nendrė. Etikos vadovėlis II klasei

Etikos vadovėlis II klasei.  Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Pratybų sąsiuvinis Mokytojo knyga (rasite čia.     Prekinis ženklas: Šviesa

Etika V klasei

Etikos mokomąjį komplektą V klasei sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga.  Vadovėlio dailininkas Nerijus Baublys.   Prekinis ženklas: Šviesa