Etnografija

Muzikinės kultūros kelias

Knygą sudaro moksliniai straipsniai, parašyti 1989-2010 metais ir išspausdinti įvairiuose Lietuvos ir užsienio tęstiniuose mokslo leidiniuose.  Straipsniai pateikti chronologine tvarka. Jie atskleidžia mokslinių interesų tematiką, kurią galima suskirstyti į keletą sričių: Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra, evangeliškoji liuteroniškoji giesmė, Vydūno indėlis į lietuviškąją kultūrą, lietuvių (lietuvininkų) ir vokiečių muzikinės kultūros sąveika, katalikiškosios muzikinės kultūros Mažojoje Lietuvoje […]

Lietuvių liaudies padavimai

Nors padavimai egzistavo žmonių atmintyje, bylojo jų lūpomis, nors daugumas juose piešiamų vaizdų irgi gyvavo tik žmonių sąmonėje, tačiau nuolat visų ir visur pasakojami, žinomi ir laikomi šventa tiesa, jie taip suaugo su tais objektais – kalnais, piliakalniais, ežerais, – apie kuriuos yra pasakojama, kad tapo tarsi tikra, fizine jų realybe. Todėl padavimus galėtume pavadinti […]

Lietuvių tradicinės vestuvės (DVD)

Filme „Lietuvių tradicinės vestuvės“ pristatomas XIX a. pab. – XX a. pr. vestuvių apeigų kompleksas. Jo siužetuose susipina nuotakosperėjimo į ištekėjusių moterų luomą apeigos, tikėjimai, maginiai veiksmai, stiprinantys šeimą, nulemiantys jos gerovę, vaisingumą. Filme rodomi jaunosios atsisveikinimo su jaunystės simboliu rūtų darželiu, rūtų vainiko pynimo, jaunosios sodinimo ant duonkubilio, jaunikio ir jo pulko sutikimo, vainikėlio […]

Senovinis kalendorius

Knyga supažindina su mūsų tautos tūkstantmečius kurtu darbo ir švenčių kalendoriumi, kuriame tiesiogiai atsispindi gamtos pokyčiai, ryšiai su mitologija, liaudies papročiais, apeigomis.Čia pateikti padavimai, sakmės, patarlės, priežodžiai, mįslės, orų būrimai, garsų pamėgdžiojimai, skaičiuotės, juokai ir viena kita pasaka. Buvo stengtasi, kad kiekvieną mėnesį skaitytojas sužinotų apie kai kuriuos augalus, gyvūnus, svarbiausius to mėnesio darbus ir […]

Lietuvių mitologija. Iš Norberto Vėliaus palikimo. 1 tomas

Chrestomatinio leidinio „Lietuviu mitologija. Iš Norberto Veliaus palikimo“ pirmame tome pateikiami svarbiausių XIX amžiaus senosios lietuvių religijos ir mitologijos tyrėjų D. Poškos, T. Narbuto bei daugelio kitų straipsniai arba ištraukos iš jų veikalų.Taip pat knygos skaitytojai trumpai supažindinami su autorių gyvenimu ir moksline veikla, jos indėliu į lietuvių religijos ir mitologijos tyrimų istorija.Antras tomas – […]

CD: Velykų rytą lelija pražydo

2 CD komplektas Plokštelė skirta visiems, norintiems praturtinti pavasario švenčių tradicijas apeiginėmis dainomis, pritarimais verba plakant, bažnytėmis Velykų giesmėmis, velykautojų oracijomis, lalavimais, sūpuoklių ir Jurginių dainomis.Prekinis ženklas: Lietuvos liaudies kultūros centras

Eit mergeli pajūriais (su CD)

Mažosios Lietuvos etnine kultūra, folkloru besidomintiems mokiniams, mokytojams, studentams, ansamblių vadovams ir dainininkams šis leidinys galėtų būti tinkama priemonė susipažįstant su šio krašto dainuojamąja tautosaka: tekstų tarmė, melodijų ypatybėmis, dainavimo stiliumi ir maniera. Kitiems ši publikacija taptų autentišku lietuvininkų etninės tapatybės ženklu.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Liaudies pasakos prasmė

Pasakos – tai mus pasiekęs visos žmonijos vaikystės atšvaitas. Pasakų naivokas turinys ir patraukli forma slepia ilgaamžę žmonių išmintį. Atskleisdama protėvių pastebėtus gyvenimo dėsningumus ir jų vaizdingai iliustruojamas žmogaus elgesio taisykles, autorė nori parodyti ilgą ir sunkų žmonijos atradimų kelią, padėti skaitytojams suvokti, kad daugelis mums dabar savaime suprantamų dalykų kadaise buvo didelės naujovės, gimusios […]

Velykų rytą lelija pražydo

Iš sukauptos ekspedicinės, archyvinės, spausdintinės medžiagos apie Verbinių, Velykų, Jurginių papročius parengtas leidinys „Velykų rytą lelija pražydo“. Tikslas – plačiau supažindinti skaitytoją su didžiosios  pavasario šventės – Velykų – archajiškaisiais tikėjimais, apeigomis. Daug autentiškų pasakojimų apie išgyventus įvykius, susijusius su šio laikotarpio ypatingu sakralumu. Vertingiausias leidinio skyrius – apeiginės dainos, šokiai, rateliai.Prekinis ženklas: Lietuvos liaudies […]

Lietuviškos užstalės dainos

Beveik pustrečio šimto populiariausių dainų tekstai.Prekinis ženklas: Žuvėdra