Filosofija

Apie atskirtąsias substancijas, arba angelus, broliui Reginaldui

Iškilaus Vakarų Europos mąstytojo Tomo Akviniečio filosofinis traktatas pasakoja, kaip senovės graikų filosofijoje formavosi dvasinių esybių samprata ir kaip ji buvo plėtojama musulmonų bei krikščionių kultūrose. Traktatas pateikia išsamią probleminę analizę, puikiai parodančią materializmo ir idealizmo kovą filosofijoje. Nebaigta teologinė traktato dalis perša išvadą, jog tomistinė angelologija ir daimonologija atsidūrė aklavietėje arba pasiklydo mistinio mąstymo […]

Išblukęs žodynas

„Tai, kas rašoma šios knygos straipsniuose, regis, priklauso intelektinės kronikos žanrui. Sakau taip, nes labai retai rūpėjo pavieniai – kad ir skandalingiausi – įvykiai. Visada domėjausi stambesnio mastelio kultūros, visuomenės ir politikos žemėlapiais. Ne konkretūs nutikimai, bet sisteminiai požymiai buvo svarbiausias tikslas. O visuomenės reiškiniai, mentaliniai bruožai ir jų permainos nėra akimirksnio įkaitai. Jie ilgiau […]

Transcendencijos tyla: pamatiniai filosofijos klausimai

Knygoje dėstomas savitas požiūris į esminius filosofijos klausimus, įvairiais, pirmiausia transcendencijos suvokimo, aspektais subtiliai nagrinėjamos būties, pažinimo, metafizikos likimo, žmogaus egzistencinės situacijos, tiesos, laisvės ir kitų filosofijos problemų sampratos. Šių problemų horizonte nuolat paliečiama transcendencijos tema ir įvairios jos variacijos. Apžvelgdamas Vakarų filosofijos raidos kelią, autorius konstatuoja metafizikos krizę, nulemtą transcendencijos praradimo, ir mėgina formuoti […]

Pasaulio išmintis

Kaip įsivaizduojame savo žmogiškąją egzistenciją, gėrio siekį, savo buvimą pasaulyje? Norėdamas atsakyti į šiuos klausimus, Remi Brague’as siūlo peržvelgti minties istoriją. Jo knyga kalba apie kintamą žmogaus santykį su visata: tiria antikines jo ištakas bei biblinius šaltinius, brėžia Viduramžių pokyčius bei aprašo jo išnykimą Naujaisiais amžiais. Tačiau Naujųjų laikų priešaušryje visata nustojo būti žmogaus mokytoja. […]

Apie pamėklinę būtį

Devyni šią knygą sudarantys etiudai suskirstyti į tris dalis. Pirmoje surinkti tekstai, skirti Lietuvos kultūros istorijos metodologinėms, veikiau – kultūros istoriko savivokos problemoms. Antroje dalyje sudėti etiudai susiję su pranešimais, skaitytais Santaros-Šviesos konferencijose, atvirose aktualiai visuomeninei problematikai; juose aptariami dabartinės Lietuvos kultūros bei viešosios erdvės bruožai. Trečioje dalyje svarstomi kelių dabarties filosofinių ir parafilosofinių idėjų […]

Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!

Knygoje autorė konstruoja menamą pokalbį su filosofu Antanu Maceina mirties tema. Ji sumaniai formuluoja klausimus ir atsako į juos citatomis iš filosofo veikalų, laiškų, dienoraščio, atskleidžiančiomis jo mirties filosofiją.Prekinis ženklas: Margi raštai

Rezignacija, arba mirties filosofijos iššūkis modernybei

Ką galvoti, kai žmogus ima šlykštėtis pasauliu ir pačiu savimi, kai išnyksta noras būti žmogumi, kai užvaldo apokaliptinės nuotaikos, nuomonės, absurdo būsenos ir be paliovos imama kalbėti apie mirtį, puvimą ir katastrofas? Studijoje išsamiai nagrinėjama mirties filosofija, metusi nihilistinį iššūkį išsisemiančiai modernybei, diskreditavusi jos naivų optimizmą ir sumaitojusi visas prasmingo gyvenimo perspektyvas. Pirmąsyk mirties filosofija […]

Pamatinės filosofijos žinios. Tūkstantis klausimų ir atsakymų

Filosofijos pradmenų žinynas „Pamatinės filosofijos žinios“ yra naujo tipo šiuolaikiška moksleivijai ir studentijai skirta mokymo ir mokymosi knyga, sudaryta grakščia klausimų–atsakymų forma. Klausimai ir atsakymai atspindi esmingiausias filosofijos srovės, krypties, mokyklos bei atskiro filosofo problemas.Atsakymai trumpi, kai kada pateikiamos minimalios istorinės nuorodos. Vienur kitur atskleidžiama sąvokų kilmė. Jei į klausimą galima atsakyti keleriopai, pasirenkamas tipiškiausias […]

Bėgančios su vilkais

Dr. Clarissos Pinkolos Estes “Bėgančios su vilkais” – klasikinis ir novatoriškas veikalas, tyrinėjantis moters dvasinį gyvenimą, – išverstas į daugiau kaip 25 kalbas ir įvertintas prestižinėmis ir garbingomis premijomis už psichoanalizės plėtojimą.Knygą „Bėgančios su vilkais“ dr. Estes pradėjo rašyti 1971 m. ir baigė daugiau kaip po dvidešimties metų. Ji išversta į daugiau kaip 25 kalbas […]

Tradicijos sąvokos kaita

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Sociokultūrinių tyrimų centro mokslo darbuotoja dr. Jurga Jonutytė savo pirmojoje knygoje „Tradicijos sąvokos kaita“ rašo apie tradiciją, kaip apie buvusio laiko patirtį. Daugiau nei dešimtmetį trukusius mokslinius tyrinėjimus apibendrinančioje studijoje apie tradiciją kalbama pačia plačiausia filosofine prasme – tai gali būti kultūrinė ar religinė tradicija, universiteto tradicija, fakulteto, šeimos, vietos, […]