Finansai ir apskaita

Apskaitos dokumentai ir jų valdymas

Knygoje nagrinėjami apskaitos dokumentai, jų rengimas, saugojimas ir tvarkymas. Skirta buhalterijos darbuotojams, studentams, kontrolieriams, tiems, kuriems reikia praktiškai rengti, apdoroti, kontroliuoti, valdyti apskaitos dokumentų srautus. Buhalterija ir dokumentai yra neatsiejami dalykai, nes buhalteris − tai tas specialistas, kuris dirba su dokumentais. Jis gauna daugybę kitų asmenų parengtų dokumentų, juos sistemina, tvarko, paruošia saugojimui archyvuose. Buhalterija […]

Finansinės ataskaitos pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Paprastai ir aiškiai

Knygos pradžioje apibendrinami VSAFAS, padedama nepasiklysti jų įvairovėje. Po to analizuojamos finansinės ataskaitos, nagrinėjama jų sandara, parodoma kaip taikyti bendruosius apskaitos principus, rengiant jas.Atskiras knygos skyrius skirtas apskaitos politikai, vienam iš pagrindinių apskaitos reformos momentų, pateikiamos apskaitos politikos ir apskaitinių vertinimų keitimų atskleidimas finansinėse ataskaitose perspektyviniu ir retrospektyviniu būdu. Čia pateikti konkrečios biudžetinės įstaigos individualaus […]

Nuogas biržos prekeivis

Knygoje paprasta, žaisminga bet tuo pačiu ir informatyvia bei lengvai suprantama kalba supažindinama su prekybos biržoje pagrindais. Autorius remdamasis sėkminga asmenine patirtimi atskleidžia kai kurias šios įdomios veiklos paslaptis. Knyga skirta dinamiškiems, versliems ir ieškantiems iššūkių skaitytojams, nenorintiems visą gyvenimą dirbti samdomą darbą bet norintiems uždirbt daugiau. Autorius sako, kad to pasiekt nereikia net iš […]

Finansinių sprendimų modeliavimas. Kompiuterizuoti skaičiavimai

Knygoje sujungiama kompiuterinių modelių rengimo metodika su konkrečiais finansinių skaičiavimų pavyzdžiais, pateikiama daug praktiškų sprendimų pavyzdžių. Finansų krypties studijų programų studentams naudinga susipažinti su elektroninės skaičiuoklės Excel finansinių funkcijų naudojimo ypatumais, papildomai gilinant su skolos finansinėmis priemonėmis susijusias žinias, ir išteklių optimalaus paskirstymo uždaviniais, kurie sprendžiami naudojant sprendimo priedą Solver. Knyga skirta įvairių studijų pakopų studentams. […]

Apskaitos politika viešojo sektoriaus ūkio subjektams

Skirta viešojo sektoriaus ūkio subjektams, pertvarkantiems savo apskaitos sistemas pagal apskaitos standartų reikalavimus. Čia gvildenama turto įsipareigojimų, pajamų sąnaudų ir kt. finansinių ataskaitų elementų grupavimai, pripažinimo kriterijai, vertinimo būdai ir kt. apskaitos politikos klausimai, į kuriuos reikia atsakyti kiekvienam valstybės asignavimus gaunančiam ūkio subjektui. Joje daug naudingos informacijos suras biudžetinių įstaigų vyriausieji buhalteriai ir finansų […]

Apskaitos pradmenys. III laida

Leidinyje pateikiamas įvadinis apskaitos kursas, apibūdinantis svarbiausius apskaitos sistemos elementus, jų esmę ir paskirtį. Įsisavinus šį kursą, studijuojami kiti apskaitos ir su ja susiję dalykai. Šioje knygoje pateikiamas bendras buhalterinės apskaitos apibūdinimas, aptariama turto ir nuosavybės esmė apskaitoje, finansinės atskaitomybės sudėtis ir bendrieji rengimo principai, nagrinėjamos sąskaitos ir dvejybinis įrašas, ūkinių operacijų dokumentavimas ir registravimas, […]

Pinigų triumfas: finansai pasaulio istorijoje

Grašiai, skatikai, grynieji, šlamantieji, skambantieji – vadinkite juos, kaip norite, bet pinigai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Dievobaimingiems krikščionims jie – visokio blogio šaltinis. Karvedžiams – karinė galia, o revoliucionieriams – darbo jėgos pančiai. Tačiau knygoje Pinigų triumfas istorikas Niallas Fergusonas teigia, jog finansai yra žmonijos pažangos pagrindas. Jis parodo, kad finansų istorija – visos […]

Apskaitos pagrindai

Knygoje atskleidžiama apskaitos vieta įmonės apskaitos informacijos sistemoje, pagrindinės Finansinės apskaitos sąvokos, nuosekliai išdėstoma apskaitos tvarka ir logika. Be to, pateikiamas visas Verslo apskaitos standartais reglamentuotas finansinių ataskaitų spektras, trumpai apžvelgiama kiekvienos ataskaitos sudarymo tvarka, iliustruojama pavydžiais. Taip pat apžvelgiami pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai, pateikiama fundamentinės apskaitos lygybės taisyklė. Apibūdinamas pavyzdinis sąskaitų planas, atskleidžiami bendrieji […]

Buhalterinė apskaita

Šioje knygoje glaustai bei aiškiai apžvelgiami ir išaiškinami bendrieji buhalterinės apskaitos pagrindai . Mokomojoje knygoje aiškinamas apskaitos organizavimas įmonėje, piniginio turto apskaita, atsargų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, darbo apmokėjimo apskaita, sąnaudų apskaita, pajamų apskaita, nuosavo kapitalo apskaita, įmonės veiklos rezultatai ir jų paskirstymas bei finansinė atskaitomybė. – Knygos prieduose patalpinta pavyzdinės formos sąskaitų plano, pelno […]

Sėkmingo investuotojo asmeniniai finansai: 21 patarimas, kaip pasiekti finansinį stabilumą

Per pastarąjį ketvirtį amžiaus parašęs daugiau nei tūkstantį straipsnių apie asmeninius finansus į „Wall Street Journal“, atsakęs į dešimtis tūkstančių skaitytojų užklausų ir elektroninių laiškų, Jonathanas Clementsas tapo vienu geriausių pasaulyje finansų specialistų, mačiusių begales situacijų, kaip žmonės patys save nuskurdina. „Sėkmingo investuotojo asmeniniai finansai“ yra visos šios patirties, finansinių klausimų ir atsakymų į juos […]