Fizika

Fizika 7 klasei. Vadovėlis (2-oji knyga)

 Atsižvelgiant į naująją pagrindinio ugdymo programą, atnaujinami fizikos vadovėlių VII–X klasei komplektai. Vadovėlį Fizika 7 sudaro dvi knygos, parengtos ankstesniojo fizikos vadovėlio VII klasei pagrindu. Kuo skiriasi naujasis vadovėlis nuo senojo?papildytas naujais teoriniais skyreliais („Šešėlis ir pusšešėlis“, „Mėnulio ir Saulės užtemimai“) bei savikontrolės užduotimis; atsisakyta kai kurių į programą neįtrauktų temų (pavyzdžiui, apie įgaubtuosius ir iškiliuosius […]

Spektras 10. Fizikos vadovėlis X klasei. Antroji dalis

Baigiamasis serijos „Spektras“ fizikos vadovėlis. Parengtas pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus. Gana „sausą“ fizikos kursą mėginama pateikti įdomiau ir suprantamiau. Publikuojama praktinių darbų scenarijų, laboratorinių darbų ir uždavinių sprendimo pavyzdžių, kurie padės mokiniams geriau suprasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

Физика. IX klasei

Vadovėlis padės atskleisti šiluminių ir elektrinių reiškinių paslaptis, rasti atsakymus į daugelį su šiomis temomis susijusių klausimų, pavyzdžiui, kodėl, prieš pilant vandenį į stiklinę, patariama į ją įdėti metalinį šaukštelį, kodėl 20 laipsnių temperatūros oras žmogui atrodo pakankamai šiltas, o tokios pat temperatūros vanduo — vėsus, kodėl po žiemos dirvose „pridygsta“ akmenų. Nagrinėdami elektrinius reiškinius, […]

Fizyka. Podręcznik dla klasy VII. Książka druga

  Atnaujintas fizikos vadovėlis VII klasei.   Vadovėlį sudaro dvi knygos, parengtos ankstesniojo fizikos vadovėlio VII klasei pagrindu. Kuo skiriasi naujasis vadovėlis nuo senojo? papildytas naujais teoriniais skyreliais („Šešėlis ir pusšešėlis“, „Mėnulio ir Saulės užtemimai“) bei savikontrolės užduotimis; atsisakyta kai kurių į programą neįtrauktų temų (pavyzdžiui, apie įgaubtuosius ir iškiliuosius veidrodžius); daugelis temų atnaujinta įdomia […]

Fizika VIII klasei. 1-oji knyga

Tęstinis fizikos vadovėlio komplektas VIII klasei.Vadovėlio medžiaga tradiciškai skirstoma į skyrius, o šie – į skyrelius. Skyrelio turinys sudarytas laikantis tokios tvarkos: skyrelio pradžioje pateikiama teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga, paskui – per pamokas atliekamų fizikinių bandymų aprašymai, vėliau – išvados ir teoriniai apibendrinimai bei naujų nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Šis mokomosios medžiagos […]

Fizika IX klasei

Vadovėlis padės atskleisti šiluminių ir elektrinių reiškinių paslaptis, rasti atsakymus į daugelį su šiomis temomis susijusių klausimų, pavyzdžiui, kodėl, prieš pilant vandenį į stiklinę, patariama į ją įdėti metalinį šaukštelį, kodėl 20 laipsnių temperatūros oras žmogui atrodo pakankamai šiltas, o tokios pat temperatūros vanduo — vėsus, kodėl po žiemos dirvose „pridygsta“ akmenų. Nagrinėdami elektrinius reiškinius, […]

Spektras 9. Fizikos vadovėlis IX klasei 2 dalis

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas naujos kartos fizikos vadovėlis. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus. Daug iliustracijų. Gana „sausą“ fizikos kursą mėginama pateikti įdomiau ir suprantamiau. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų, laboratorinių darbų ir uždavinių sprendimo pavyzdžių, kurie padės mokiniams geriau suprasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis […]

Fizika. Vadovėlis X klasei

„Fizika 10“ yra tų pačių autorių fizikos vadovėlių VII, VIII ir IX klasei tęsinys, todėl jo turinio dėstymo principai ir struktūra tokia pati kaip vadovėlių žemesnėms klasėms. Dalyko turinį sudaro septyni skyriai, šie yra suskirstyti į skyrelius, kurie sudaryti laikantis tam tikro nuoseklumo: mokinių teigiamą mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga – per pamokas atliekamų bandymų aprašai, […]

Spektras 8. Fizikos užduočių sąsiuvinis VIII klasei 1 dalis

Užduočių sąsiuvinio turinys susietas su vadovėliu „Spektras 8“. Pateikiama daug įvairaus tipo užduočių, kurios padės mokiniams įtvirtinti fizikos žinias ir gebėjimus. Sąsiuvinio medžiaga universali, tinka ir besimokantiems pagal kitas programas.Prekinis ženklas: Briedis

Spektras 8. Fizikos vadovėlis VIII klasei 1 dalis

Gana „sausą“ mechanikos kursą mėginama pateikti aiškiau ir įdomiau. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų, laboratorinių darbų. Nemažai uždavinių sprendimo pavyzdžių padės mokiniams geriau suprasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis