Fizika

Fizyka. Podręcznik dla klasy IX

Šis vadovėlis – tų pačių autorių fizikos vadovėlių VII ir VIII klasei tęsinys, todėl turinio dėstymo principai ir struktūra yra tokia pat. Dalyko turinį sudaro dvi dalys: Šiluma ir Elektra. Jos skirstomos į devynis skyrius, o šie – į skyrelius. Skyreliai sudaryti laikantis tam tikro nuoseklumo: pirmiausia pateikiama medžiaga, skatinanti teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją – […]

Fizikos testai ir kontrolinės užduotys XI-XII klasei

Mokymo priemonė mokiniui ir mokytojui. Leidinyje pateikiami įvairūs testai ir užduotys iš viso 11–12 klasių kurso. Tikslas – padėti mokiniams parankiu būdu patiems ar prižiūrimiems mokytojo rengtis fizikos egzaminui.Prekinis ženklas: Lututė

Fizika. Vadovėlis XI–XII klasei. Svyravimai ir bangos

Vadovėlis „Svyravimai ir bangos“ skiriamas bendrąjį ir išplėstinį fizikos kursą pasirinkusiems mokiniams. Jame nagrinėjami svyravimo reiškiniai ir bangos. Vadovėlis savitas tuo, kad šie reiškiniai gvildenami mechaniniu, elektriniu, optiniu požiūriu.Vadovėlis sudarytas iš atskirų skyrių. Kiekvienas jų pradedamas trumpa anotacija ir baigiamas santrauka, kurioje pateikiamos svarbiausios sąvokos, dėsniai, schemos, palyginamosios lentelės, formulės. Santrauka padės įvertinti savo pasiekimus […]

Spektras 8. Fizikos užduočių sąsiuvinis VIII klasei 2 dalis

Užduočių sąsiuvinio turinys susietas su vadovėliu „Spektras 8“. Pateikiama daug įvairaus tipo užduočių, kurios padės mokiniams įtvirtinti fizikos žinias ir gebėjimus. Sąsiuvinio medžiaga universali, tinka ir besimokantiems pagal kitas programas.Prekinis ženklas: Briedis

Физика. IX klasei

Vadovėlis padės atskleisti šiluminių ir elektrinių reiškinių paslaptis, rasti atsakymus į daugelį su šiomis temomis susijusių klausimų, pavyzdžiui, kodėl, prieš pilant vandenį į stiklinę, patariama į ją įdėti metalinį šaukštelį, kodėl 20 laipsnių temperatūros oras žmogui atrodo pakankamai šiltas, o tokios pat temperatūros vanduo — vėsus, kodėl po žiemos dirvose „pridygsta“ akmenų. Nagrinėdami elektrinius reiškinius, […]

Fizika. Vadovėlis XI–XII klasei. Makrosistemos

Skatinti fizikos dalyko patrauklumą – svarbus tiek šalies, tiek užsienio šalių edukologų, mokytojų profesinės veiklos tikslas. Atsiliepiant į šį iššūkį, parengtas naujas vadovėlis Fizika XI klasei. Jo paskirtį galima nusakyti teiginiu: mokiniai turi suprasti, kad gyvenime yra fizika, o fizikoje – gyvenimas. Fizikos vadovėlio turinys sudarytas taip, kad mokinys būtų skatinamas pamatyti aplinkos fizikos reiškinius, […]

Fizika. Vadovėlis XI–XII klasei. Elektra ir magnetizmas

Vadovėlis „Elektra ir magnetizmas“ skiriamas bendrąjį ir išplėstinį fizikos kursą pasirinkusiems mokiniams. Jame nagrinėjami elektriniai reiškiniai.Vadovėlis sudarytas iš atskirų skyrių. Kiekvienas jų pradedamas trumpa anotacija ir baigiamas santrauka, kurioje pateikiamos svarbiausios sąvokos, dėsniai, schemos, palyginamosios lentelės, formulės. Santrauka padės įvertinti savo pasiekimus fizikos srityje, pasirengti kontroliniam darbui, fizikos egzaminui. Skyrių medžiaga išdėstyta temomis ir potemiais. […]

Fizika VIII klasei. 2-oji knyga

Tęstinis fizikos vadovėlio komplektas VIII klasei.Vadovėlio medžiaga tradiciškai skirstoma į skyrius, o šie – į skyrelius. Skyrelio turinys sudarytas laikantis tokios tvarkos: skyrelio pradžioje pateikiama teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga, paskui – per pamokas atliekamų fizikinių bandymų aprašymai, vėliau – išvados ir teoriniai apibendrinimai bei naujų nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Šis mokomosios medžiagos […]

Физика. Vadovėlis VIII klasei. Pirmoji knyga (rusų kalba)

Vadovėlio medžiaga tradiciškai skirstoma į skyrius, o šie – į skyrelius. Skyrelio turinys sudarytas laikantis tokios tvarkos: skyrelio pradžioje pateikiama teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga, paskui – per pamokas atliekamų fizikinių bandymų aprašymai, vėliau – išvados ir teoriniai apibendrinimai ir naujų nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Bandymai parinkti tokie, kad juos būtų galima atlikti […]

Физика. Vadovėlis VIII klasei. Antroji knyga (rusų kalba)

Vadovėlio medžiaga tradiciškai skirstoma į skyrius, o šie – į skyrelius. Skyrelio turinys sudarytas laikantis tokios tvarkos: skyrelio pradžioje pateikiama teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją skatinanti medžiaga, paskui – per pamokas atliekamų fizikinių bandymų aprašymai, vėliau – išvados ir teoriniai apibendrinimai ir naujų nagrinėjamų reiškinių praktiniai, taikomieji aspektai. Bandymai parinkti tokie, kad juos būtų galima atlikti […]