geografija

Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. II klasei. 2 dalis

Prieš metus „Šviesos“ leidykla išleido naują pasaulio pažinimo komplektą I klasei „Raktas, atrakinantis visas Pasaulio pažinimo karalystės duris“. Džiugu, kad daugelis mokytojų iš karto jį pastebėjo ir dabar naujas vadovėlis sėkmingai gyvuoja mokyklose, teikdamas pažinimo džiaugsmą dideliam būriui pirmokų. Kitiems mokslo metams leidžiamas komplektas II klasei. Tie patys, tikimės, mokinių jau pamėgti veikėjai Eglė, Laurynas, […]

Mano pasaulis. Pasaulio pažinimas 2 klasei. 2-oji knyga

„Mano pasaulis“ II klasei yra naujosios vadovėlių serijos tąsa. Jis parengtas siekiant atnaujintų Bendrųjų programų svarbiausių tikslų – ugdyti asmens bendrąsias kompetencijas ir dalyko esmines kompetencijas.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knygaPratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis.Ilgalaikį pasaulio pažinimo mokymo II klasėje planą rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

Mūsų pasaulis. Pasaulio pažinimas III klasei. 1-oji knyga (specialių poreikių mokiniams)

Pasaulio pažinimo vadovėlio III klasei pirmoji knyga.Konsultavo Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos specialioji pedagogė NIJOLĖ MILERIUVIENĖ ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė STASĖ MAKŠTUTIENĖ.  Prekinis ženklas: Šviesa

Žemė 6. Geografijos vadovėlis VI klasei 2 dalis

Vadovėlis gerokai atnaujintas ir papildytas pagal naujausią Pagrindinio ugdymo programą. Racionali apimtis, daug galimybių mokomajai medžiagai diferencijuoti, gebėjimams, įgūdžiams, kūrybiškumui ugdyti, mokinių daromai pažangai stebėti. Iliustratyvi ir įdomi skaitinių pobūdžio medžiaga.Prekinis ženklas: Briedis

Lietuva. Europa. Pasaulis. Geografijos vadovėlis X klasei

Tęstinis geografijos vadovėlis X klasei.X klasės geografijos vadovėlio LIETUVA. EUROPA. PASAULIS komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, atlasas IX–X klasei, mokytojo knyga.Prekinis ženklas: Šviesa

Projektas „Žemė ir visata“. Užduotys 3-4 klasės mokiniams. Serija „Zebras“

Serijos „Zebras“ projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka projektus pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, tyrinėja, vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai ir papildoma medžiaga – kuriamas asmeninis projektų aplankas.Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: • projektų sąsiuviniai […]

Regioninė geografija. Vadovėlis XI-XII klasei.4-oji knyga

REGIONINĖ GEOGRAFIJA — šalia trijų BENDROSIOS GEOGRAFIJOS knygų — ketvirtoji XI–XII klasės kurso knyga. Mokydamiesi „Regioninės geografijos“, aiškinsimės valstybių, pasaulio dalių, apskritai pasaulio vienovės sąlygas ir priežastis, o kartu ir tai, kas griauna pasaulio vienovę ir bendrabūvį. Buvusi pasaulio, arba šalių, geografija dabar vadinama regionine geografija, nes toks pavadinimas labiau atitinka dabarties procesus, vykstančius pasaulyje, […]

Наш мир. Mūsų pasaulis. Pasaulio pažinimas III klasei. 1-oji knyga

Atnaujintas pasaulio pažinimo vadovėlis mokyklų mokomąja rusų kalba III klasei.Vadovėlio komplektą sudaro vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis).Pasaulio pažinimo vadovėlis atnaujintas atsižvelgiant į:pokyčius, įvykusius Lietuvos gyvenime (įstojimas į ES);naujas tendencijas edukologijoje (ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas, asmens kompetencijų ugdymas);vertybinių nuostatų plėtros akcentavimą;ugdymą, grįstą subalansuotos / darnios / plėtros idėja;mokytojų išsakytas pastabas, patarimus, pasiūlymus.Prekinis […]

Świat jest jedyny. Vienas pasaulis. Pasaulio pažinimas IV klasei. 1-oji knyga

Atnaujintas pasaulio pažinimo vadovėlis IV klasei. Vadovėlyje atsižvelgiama į:pokyčius, įvykusius Lietuvos gyvenime (įstojimas į Europos šalių bendriją — Europos Sąjungą);naujas tendencijas edukologijoje (ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas, asmens kompetencijų ugdymas);vertybinių nuostatų plėtros akcentavimą;ugdymą, grįstą subalansuotos (darnios) plėtros idėja;mokytojų išsakytas pastabas, patarimus, pasiūlymus.Mokomąjį komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji ir 2-oji knyga), 1-asis ir 2-asis pratybų sąsiuvinis.Prekinis ženklas: Šviesa

Мой мир. Pasaulis ir aš. Pasaulio pažinimas II klasei. 2-oji knyga

Atnaujintas pasaulio pažinimo vadovėlio komplektas II klasei. Komplektą sudaro: vadovėlis (pirmoji ir antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (pirmasis ir antrasis).Prekinis ženklas: Šviesa