II klasei

Šaltinėlis. Lietuvių kalba II klasei. 1-oji knyga 1 dalis (specialių poreikių mokiniams)

Lietuvių kalbos vadovėlio II klasei pirmoji knyga (I dalis). Šį vadovėlį sudaro keturios knygos.Pritaikė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė.Dailininkės Marija Marcelionytė, Rasa Teišerskienė.Prekinis ženklas: Šviesa

Żołądź. Poznawanie świata. Podręcznik dla klasy II. Książka pierwsza (ŠOK)

Pasaulio pažinimo mokymosi komplekto „Gilė“ medžiaga pateikiama šiam vaikų amžiui būdingais aspektais – žaidimais, aktyvia veikla, kūryba. Nagrinėjamos vaikams svarbios bei aktualios temos. Atsižvelgiama į vaikų gebėjimus ir žinias, ugdomos ir plėtojamos kompetencijos.Didelis dėmesys skiriamas mokinių veiklos planavimui. Pamokos veiklos planas pateikiamas kiekvienoje atlankoje. Sutartiniais ženklais žymima tiriamoji veikla (tyrimai, bandymai, stebėjimai, eksperimentai), patirties sklaida […]

Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį. Pratybų sąsiuvinis II klasei. 1 dalis

Vadovėlio 2 klasei „Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį“ pratybų sąsiuviniuose pateikiamos  užduotys padės įtvirtinti ir taikyti per pamoką įgytas žinias. Antrokai mokysis taisyklingai rašyti, kurs pasakojimus, rašys rašinėlius, spręs kryžiažodžius, skaitys tekstus ir atsakys į teksto suvokimo klausimus.Prekinis ženklas: Tyto alba

Mano muzika. Muzika 2 klasei

Naujausias žinomo autoriaus E.Veličkos vadovėlis „Mano muzika“ II klasei tęsia pradinių klasių vadovėlių seriją. Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis su kompaktine plokštele (dainavimas, solfedžiavimas)Pratybų sąsiuvinisMokytojo knyga su kompaktine plokštele (muzikos klausymas).II klasės ilgalaikį ugdymo planą dirbantiems su vadovėliu MANO MUZIKA II klasei rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

Golden Key 1. Tests. Anglų kalbos testai II klasei

Anglų kalbos vadovėlio komplekto GOLDEN KEY dalis.Testų knygos užduotys padeda patikrinti, kaip mokiniai išmoko vadovėlyje pateikiamą medžiagą. Dailininkas dizaineris Kostas Klimavičius.Prekinis ženklas: Šviesa

Šaltinėlis. Lietuvių kalba II klasei. 2-oji knyga 2 dalis (specialių poreikių mokiniams)

Lietuvių kalbos vadovėlio II klasei antroji knyga (II dalis). Šį vadovėlį sudaro keturios knygos.  Pritaikė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Dailininkė Marija Marcelionytė.   Prekinis ženklas: Šviesa

Pasaulis ir aš. Pasaulio pažinimas II klasei (2 dalis) (specialių poreikių mokiniams)

Tęsdama prieš metus pradėtą projektą rengti vadovėlius specialiųjų poreikių mokiniams, integruotiems į bendrojo lavinimo mokyklas, „Šviesos“ leidykla 2006/2007 mokslo metams pateikia mokykloms pasaulio pažinimo vadovėlio „Pasaulis ir aš“ II klasei adaptuotą versiją.Naujame vadovėlyje sutrumpintos kai kurios temos, kai kurios paryškintos šiek tiek didesniu šriftu, supaprastintos iliustracijos, išimant iš jų dėmesį blaškančias detales, supaprastintas maketas. Tačiau […]

Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba II klasei. 1-oji knyga

Vadovėlio NAUJASIS ŠALTINIS II klasei literatūrinė ir metodinė dalis parengta atsižvelgiant į Bendrosiose programose (2008) pateikiamus mokinių pasiekimo lygmenis (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnį). Kiekvienos temos branduolį sudaro pagrindinio lygmens tekstas. Aukštesniam lygmeniui parinktas to paties teksto tęsinys arba kitas tos pačios temos tekstas. Po tekstu pateikiamos tik aukštesnio lygmens užduotys. Pagrindinio lygmens tekstas tinka ir […]

Atrask. Pažink. Skaityk. 2 klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis. 2 dalis

Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis skirtas antros klasės mokiams. Atlikdami užduotis antrokai mokysis, kurti rašynėlius, rašyti sveikinimus ir kvietimus.Mokiniai įtvirtins lietuvių kalbos rašymo įgūdžius, turės surasti raidžių poras, užrašyti sakinius iš padrikų žodžių, kurti pasakas ir rašinėlius.Svarbiausios II klasės temos ir problemos: pakartoti ir įtvirtinti pirmoje klasėje įgytus rašymo gebėjimus, juos plėsti; veiksmo žodžių samprata, jų […]

Teksto suvokimo testai II klasei

Vadovėlio komplekto „Pupa“ autorės parengė naują leidinį antrokams „Teksto suvokimo testai II klasei“. Jame pateikiamos 9 grožinių ir informacinių tekstų ištraukos (iš knygų „Grufas“, „Panama labai graži“, „Lietuvos žmonės“, „Čipolino nuotykiai“, „Kodėlčius“ ir kt.). Mokiniams siūloma atidžiai perskaityti tekstus ir atlikti užduotis. Klausimuose su pasirenkamaisiais atsakymais visada žymimas tik vienas teisingas. Į atvirus klausimus mokiniai […]