Informacinės technologijos

Kompozicija 2D–3D. Mokomoji knyga

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros vedėjo doc. Alvydo Jonaičio parengta knyga „Kompozicija 2D–3D“ priskirtina vertingai mokomojo pobūdžio literatūrai, padedančiai įvairių meno sričių atstovams sėkmingiau įsisavinti kompozicijos pagrindus. Tad knyga skirta ne tik Kauno kolegijos, bet ir kitų aukštųjų meno mokyklų dėstytojams ir studentams, vidurinių ar meno mokyklų mokytojams, moksleiviams, dailės studijų atstovams.Knygoje […]

Grafinio dizaino pagrindai

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros dėstytojos Gintarės Jarašienės knygoje „Grafinio dizaino pagrindai“ pateikiama susisteminta tekstinė ir vaizdinė medžiaga apie pagrindines grafinio dizaino meninės raiškos priemones ir principus. Knygos skyriuose išsamiai apibūdinama grafinio dizaino objekto esmė, supažindinama su optinės iliuzijos reikšme grafiniam vaizdavimui, vizualinio stiliaus ir prekių ženklų kūrimo principais. Pateikiamos pagrindinės spalvos […]

Projektų mozaika. Informacinės technologijos V-VII klasei. 1-oji knyga

Šiame dviejų dalių informacinių technologijų vadovėlyje PROJEKTŲ MOZAIKA remiamasi projektų rengimo metodu — naujus dalykus stengiamasi pateikti taip, kad vaikai mokytųsi atlikdami praktines užduotis. Naujos sąvokos ir teorinės žinios aiškinamos tada, kai jų prireikia konkrečiai užduočiai atlikti. Vadovėlyje aprašomų projektų temos siejamos su mokinių gyvenimu, jų aplinka, interesais. Atlikdami įvairias užduotis mokiniai skatinami aptarti juos […]

Informacinės technologijos 7-8 klasei

Vadovėlis skiriamas VII–VIII klasės mokiniams. Jame toliau aiškinama, kaip tvarkyti kompiuteryje esančią informaciją, gilinamasi į rašyklės„Microsoft Word“ galimybes, mokoma parengti sudėtingesnius dokumentus, tinklalapius. Be to, supažindinama su interneto naršykle „Internet Explorer“ ir pateikčių rengykle „PowerPoint“, mokoma skaičiuoti naudojant skaičiuoklę „Excel“ ir konstruoti su programa „Imagine Logo“.  Praktinio pobūdžio medžiaga pateikiama paprastai ir aiškiai, gausiai iliustruota. […]

Kodėlčius. Informacinės technologijos 5-6 kl. II dalis

Labai tinkamas autorių pasirinkimas pamokai skirti 2 puslapių apimties medžiagą. Itin puiku, kad visa pamoka yra matoma viename vadovėlio atvarte. Pakankamai didelėse puslapių paraštėse teikiama informacinė medžiaga lakoniška, aiški, neblaškanti dėmesio. Mokinio dėmesys kreipiamas į pamokos medžiagą. Pamokose dominuoja vaizdinė medžiaga. Tai labai svarbu, turint omenyje, kad tokio amžiaus mokiniai mažiau atidūs ir sunkiau įsimena […]

Kompiuterinės leidybos pradmenys. Informacinės technologijos (su DVD)

Kompiuterinės leidybos pradmenų Informacinių technologijų knyga pagrindinį dėmesį skiria IT priemonėms, padedančioms įgyvendinti meninio apipavidalinimo idėjas. Joje dažniausiai keliami klausimai, „kaip tai padaryti“ bei „kas nutiks, jei darysime kitaip“.Pagrindinė priežastis, kodėl šios knygos autoriai pirmenybę teikia programai Scribus (lietuviška), – ją nemokamai ir teisėtai galima naudotis ir mokykloje, ir namuose. Grafikos rengyklė Gimp (taip pat yra lietuviška!) mokytojų tikrai […]

Projektų mozaika. Informacinės technologijos VII-VIII klasei. 2-oji knyga

ŠOK serijos informacinių technologijų vadovėlis VII–VIII klasei, sistemingai derantis su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais.Vadovėlio medžiaga pateikiama projektų rengimo metodu – naujų dalykų vaikai mokosi atlikdami praktinius darbus. Naujos sąvokos ir teorija aiškinama tada, kai jų prireikia konkrečiam darbui atlikti. Perteikiant žinias, remiamasi jau įgyta vaikų patirtimi ir praktiniais įgūdžiais. Aprašomų projektų temos siejamos su mokinių […]

Informacinės technologijos. Bendrasis kursas. Vadovėlis XI–XII klasei

Vadovėlis parengtas pagal Vidurinio ugdymo informacinių technologijų bendrąją programą (2011 m.). Vadovėlį sudaro keturi skyriai, kuriuose nagrinėjamos tekstinių dokumentų maketavimo galimybės, aptariama, kaip sėkmingai kurti pranešimą, mokomasi rengti pateiktis, skaičiuokle apdoroti skaitinę informaciją, aiškinamasi, kaip saugiai ir teisėtai naudoti informaciją ir interneto išteklius. Knyga gausiai iliustruota mokinių kūrybiniais darbais. Vadovėlio užduotys siejamos su mokinių kasdiene […]

Projektų mozaika. Informacinės technologijos VII-VIII klasei. 1-oji knyga

ŠOK serijos informacinių technologijų vadovėlis VII–VIII klasei, sistemingai derantis su kitų mokomųjų dalykų vadovėliais.Vadovėlio medžiaga pateikiama projektų rengimo metodu – naujų dalykų vaikai mokosi atlikdami praktinius darbus. Naujos sąvokos ir teorija aiškinama tada, kai jų prireikia konkrečiam darbui atlikti. Perteikiant žinias, remiamasi jau įgyta vaikų patirtimi ir praktiniais įgūdžiais. Aprašomų projektų temos siejamos su mokinių […]

Naujasis Kodėlčius. Informacinės technologijos 7-8 klasei

Tai vadovėlio „Kodėlčius. Informacinės technologijos 7–8 klasei“. pataisytas ir papildytas leidimas atsižvelgus į atnaujintą Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų informacinių technologijų programą. Vadovėlis yra atvartų struktūros: vienai temai paprastai skiriamas vienas atvartas. Mokomoji medžiaga dėstoma glaustai, kiekviena tema skirta konkrečiam darbui sukurti. Pagrindinis dėmesys skiriamas ne įrankiams, bet būdams, kaip gali būti siekiama tikslo. Pasirinkta mokomosios […]