Inžinerija

Kompiuterinė inžinerinė grafika. 2 dalis. Trimatė (3D) sistema

Knyga skirta inžinerijos specialybių studentams, besimokantiems kompiuterinės inžinerinės grafikos ir dirbantiems AutoCAD programa, įvaldžiusiems dvimatį projektavimą (2D) AutoCAD programa ir inžinerinės grafikos informatikos modulius.  Studijuodami kompiuterinės inžinerinės grafikos projektavimą trimatėje AutoCAD sistemoje (3D) studentai įgis darbo su grafiniu redaktoriumi įgūdžių, kurie pravers atliekant kursinius ir diplominius projektus, grafinius praktinius darbus ir gamybinėje bei mokslinėje veikloje.Prekinis […]

Laivo jėgainės sistemų hidraulinis skaičiavimas ir šilumokaičių parametrų patikrinimas

Leidinyje trumpai aprašytos laivo jėgainės kuro tiekimo ir tepimo sistemų schemos, šiose sistemose naudojamų šilumos mainų įrenginių konstrukcijų schemos bei veikimo principai. Pateikta daug uždavinių sprendimo pavyzdžių, kuriais remdamiesi studentai galės atlikti hidraulinius skaičiavimus rengdami projektus, kursinius ar baigiamuosius darbus. Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Inžinerinė grafika I. Vaizduojamoji geometrija

Knyga skirta dalyko „Inžinerinė grafika“ pirmajai daliai, kurią derėtų vadinti „Vaizduojamoji geometrija“. Joje nagrinėjami elementarių geometrinių kūnų vaizdavimo techniniuose brėžiniuose pagrindai. Daugiausia dėmesio skirta epiūros sudarymo principams, taip pat pateikti svarbiausi aksonometrijos, altiplano bei pers¬pektyvos sudarymo aspektai.Šiuo leidiniu gali naudotis visų technologijos mokslų krypties studentai, bet labiausiai tinkamas statybos inžinerijos pagrindinių studijų klausytojams, kai „Vaizduojamosios […]

Statybinės medžiagos

Vadovėlyje pateikiamos pagrindinės ir išplėstinės žinios apie organines ir neorganines statybines medžiagas bei gaminius. Knygoje išnagrinėti įvairūs statybiniai mišiniai ir konglomeratai, apibendrintos iš uolienų lydalų gaunamos statybinės medžiagos bei dirbiniai, apžvelgtos dažymo medžiagos ir pagrindinės jų sudėtinės dalys. Kiekviename skyriuje pateikta glausta informacija apie medžiagų ir dirbinių gamybos technologijas, trumpai išnagrinėtos pagrindinės gamybos technologinės schemos. […]

Laivo hidroaeromechanika

Knygoje nagrinėjama jūros dinamika (vėjas, bangavimas), vėjo ir bangų poveikis laivui (stovumas, supimasis), laivo valdomumas (pastovumas kurse ir pasukamumas), šių laivo jūrinių savybių eksperimentinis vertinimas.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Technika ir gamta: Klaipėdos uostas XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje

Knyga parengta lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Fotogrametrija

Vadovėlyje nagrinėjamos aerofotonuotraukų geometrinės savybės, pateikiami vietovės aerofotografavimui keliami reikalavimai, aprašoma techninės aerofotografavimo priemonės, aerofotonuotraukų apdorojimo etapai, fotografinių vaizdų dešifravimo ypatumai. Nagrinėjami pagrindiniai skaitmeninės fotogrametrijos klausimai – skaitmeninių fotografinių vaizdų savybės, gavyba, apdorojimo metodai bei rezultatai. Apibrėžiama antžeminės fotogrametrijos esmė.Pateikiamas Žemės paviršiaus skenavimo lazerinėmis sistemomis (LIDAR) metodas, jo privalumai bei taikymo sritys. Apžvelgiamos antžeminės lazerinės skenavimo […]

Bendroji inžinerinė grafika

Darbe, remiantis VGTU Rektoriaus 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 263 sudarytos komisijos dėl inžinerinės ir kompiuterinės grafikos kurso tobulinimo išvadomis, pateikiamas visas pirmosios inžinerinės grafikos dalies „Bendroji grafika“ kursas. Bendroji grafika yra inžinerinės grafikos pamatinė dalis, nagrinėjanti dvimačio braižymo, paviršinio ir tūrinio modeliavimo, automatizuoto vaizdų gavimo ir išklotinių formavimo uždavinius. Itin daug dėmesio […]

Optimalus uostas

Monografijoje aptariamos uostų optimizavimo problemos: jų planavimas, projektavimas, statyba ir naudojimas. Ypač akcentuojami laivybos saugumo, transporto rūšių sąveikos ir pajėgumo bei suderinamumo sprendimai. Aptartos uostų plėtros sąlygos ir istorija, uostų kūrimosi pagrindas, t. y. keleivių ir krovinių srautai, uostų planavimo pagrindiniai etapai. Uostų navigacinis saugumas, kaip viena pagrindinių sėkmingo uosto darbo sąlygų, nagrinėtas remiantis didžiausių […]

Laivų pagalbiniai ir utilizaciniai garo katilai

Vadovėlyje trumpai išdėstyti pagalbiniuose ir utilizaciniuose katiluose vykstančių procesų teoriniai pagrindai. Jame pateikti šiluminio skaičiavimo, aerodinaminio pasipriešinimo apskaičiavimo pagrindiniai nuostatai ir rekomendacijos (23–25 skyriuose aprašyti katilų projektavimo pagrindai ir pateikta šiluminio skaičiavimo pavyzdžių su savitikros klausimais).Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla