Inžinerija

Dinaminių sistemų modeliavimas

Metodinėje knygoje „Dinaminių sistemų modeliavimas“ pateikti laboratoriniai darbai elektros inžinerijos magistrantams. Aprašomas dinaminių sistemų modeliavimas, susidedantis iš dviejų etapų: modeliuojamos sistemos matematinio modelio sudarymo ir parengimo modeliuoti bei paties modeliavimo proceso. Antrojo etapo turinį lemia tiek pirmojo etapo turinys, tiek ir matematiniam modeliui realizuoti naudojama programinė bei techninė įranga. Pateiktieji laboratoriniai darbai atliekami kompiuterine technika. […]

Laivo valdymas uoste

Monografijoje nagrinėjami laivo valdymo uosto sąlygomis procesai. Aptariamos laivo valdomumo savybės esant gylio ir akvatorijos apribojimams, vidinių ir išorinių poveikio jėgų įtaka laivo valdomumui, išorinių poveikių jėgų panaudojimo atvejai, galintys pagerinti laivo valdomumą, teoriniai ir praktiniai aspektai,atliekant įvairius laivo manevrus uosto sąlygomis, laivybos saugumo užtikrinimas esant ypač ribotoms sąlygoms. Ši knyga gali būti naudinga transporto […]

Švytuojamosios elektros mašinos

Knygoje nuodugniau supažindinama su specialiomis elektros mašinomis, pasižyminčiomis mechaninio judesio ypatybėmis, konkrečiai – judesio periodiškumu, t. y. švytuojamosiomis elektros mašinomis. Švytuojamosios mašinos laikomos savarankišku elektros mašinų tipu, remiantis elektros mašinų klasifikacija pagal laikines ir erdvines mechaninio judesio savybes.  Knygoje aprašoma švytuojamųjų elektros mašinų istorija, jų šiuolaikinis praktinis naudojimas, švytuojamųjų sinchroninių variklių ir generatorių topologijos bei konstrukcijos, […]