Istorija

Radvilų tėvonija Dubingiuose

Išleista kolektyvinė monografija „Radvilų tėvonija Dubingiuose“. Monografijoje apibendrinami Dubingių piliavietės bažnyčios 2003 – 2007 metų tarpdisciplininių tyrimų rezultatai. Dubingių piliavietė paskutiniaisiais metais sulaukė didelio visuomenės ir mokslininkų dėmesio. Tyrimų metu buvo atrasti, identifikuoti ir perlaidoti kunigaikščių Radvilų palaikai. Dubingių piliavietę tyrusių mokslininkų komanda buvo apdovanota 2009 m. Nacionaline mokslo pažangos premija.Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos […]

Lietuvių tautosaka

Knygoje dėstomas tautosakos objektas, jos esmė, sąvokos, tautosakos rūšys. Visa tai gausiai iliustruojama pavyzdžiais. Įsigilinęs į liaudies kūrybos pasaulį autorius įžvalgiai atskleidžia kūrinių tematiką, turinį ir meninį lygį. Knygoje pateikiama lietuvių tautosakos klasifikacija ir istoriografija. Knyga galės naudotis aukštųjų mokyklų humanitarinio profilio studentai, mokslininkai ir kiekvienas tautosaka besidomintis skaitytojas.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

„Auszros“ archyvas. Martyno Jankaus rinkinys

Mokslo taikomasis leidinys atstovauja šaltiniotyrai. Veikale skelbiama XIX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo sąjūdžio pirmojo periodinio leidinio – mėnraščio „Auszra“ (1883-1886) archyvinė medžiaga. Ji buvo sukaupta Martyno Jankaus (1858-1946) leidykloje ir spaustuvėje Bitėnuose ir saugota jos savininko iki šiam pasitraukiant į Vakarus 1944 m. Publikaciją sudaro  „Auszros“ bendradarbių ir prenumeratorių laiškai, publicistika, M.Jankaus dienoraštiniai užrašai, dokumentai lietuvių ir vokiečių kalba, kai kurie jų […]

Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas

Leidinyje pateikti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykusios mokslinės konferencijos „Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose“ pranešimų tekstai. Tai:„Valstybės tikslai ir uždaviniai siekiant išsaugoti ir integruoti į Lietuvos visuomeninį gyvenimą Lietuvai reikšmingą užsienyje esantį kultūrinį palikimą.“ Aut.: Mindaugas Žolynas.„Tautinio tapatumo išraiškos XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių išeivių dokumentiniame […]

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų antspaudai

Specialus leidimas: knyga odiniu viršeliu, įpakuota specialiai pagamintoje dėžutėje. Pagaminta tik 50 numeruotų egzempliorių.Prekinis ženklas: Žara

Karūna žalčių karaliui

Edita Barauskienė, knygų apie Ievą Simonaitytę, Priekulės kraštą, Martyną Mažvydą ir Abraomą Kulvietį autorė, pasakoja apie baltų istorinę kelionę. Mėginimai krikštyti prie Baltijos gyvenančias pagoniškas gentis, prasidėję taikiomis Adalberto ir Brunono misijomis į prūsų žemes, virto kelis šimtmečius trukusia kryžiuočių agresija. Itin daug dėmesio autorė skiria Lietuvos valdovų – Mindaugo, Gedimino, Kęstučio, Jogailos ir Vytauto […]

Epochas jungiantis nacionalizmas. Tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje

Lietuvos šuolis iš totalitarinių varžtų kaustomos aplinkos į liberalizmu pagrįstą santvarką stipriai sujudino nusistovėjusio identineto pamatus ir privertė keisti požiūrį net į tokias tradicines vertybes kaip tauta ir valstybė. Viena iš krizės apraiškų – istorizmo principų nepaisymas ir istorinės atminties konstravimas atsižvelgiant į dominuojančios ideologijos ”užsakymus”. Ši studija yra bandymas remiantis istorizmu ir nacionalizmo interpretacijų […]

Krikščionybės Lietuvoje istorija

Ši knyga – tūkstantmetės krikščionybės Lietuvoje istorija. Jos ribos – nuo šv. Brunono Kverfurtiečio misijos 1009 m. iki Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarčių pasirašymo 2000 m. Jaunesniosios kartos istorikai čia iš naujo permąsto krikščionybės kelią į Lietuvą ir Lietuvoje, aptaria skirtingų konfesijų padėtį skirtingose epochose, atskleidžia Bažnyčių santykius su valstybe. Dėmesys skiriamas ir tikėjimo […]

Ukraina: Lietuvos epocha 1320-1569

Ukrainos „lietuviškosiose“ žemėse per du šimtus metų trukusią Lietuvos epochą buvo sukurta dalykų, kuriuos galime laikyti ne tik Ukrainos, bet ir visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos paveldo dalimi. Visų pirma tai Voluinės ir Podolės paminklai: Vladimiro, Lucko, Kremenecio, Podolės Kameneco, Ostrogo, Oleskos, Dubno pilys ar šventyklos. Dažnai šį Lietuvos epochos paveldą yra paslėpę vėlesnių laikų klodai, […]

Seirijų praeitis ir dabartis. I tomas

Atverskime SEIRIJŲ PRAEITIES IR DABARTIES puslapius…Per visą praėjusį šimtmetį ir trylika mūsų amžiaus metų, skirtingai nei kitiems Lietuvos regionams, iki šiolei turtingam ir savitam Seirijų krašto kultūros paveldui atskleisti ir įamžinti nebuvo išleista jokio didesnės apimties leidinio. Išliekamąją istorinę ir pažintinę vertę turinčios, retomis nuotraukomis iliustruotos knygos „SEIRIJŲ PRAEITIS IR DABARTIS“, skirtos 2011 m. minėtoms […]