Istorija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per 20-metį karą (1648–1667)

Monografijoje siekiama parodyti realų to meto LDK iždo funkcionavimą, biudžeto formavimą, jo ypatybes, mokesčių rūšis, lėšų įplaukas, jų piniginę dimensiją ir atskirų rūšių santykį įplaukų visumoje, išlaidas, jų kasmetinę dinamiką ir santykį su tikraisiais poreikiais, politinės visuomenės ir visų gyventojų dalyvavimą sprendžiant valstybės apsaugos ir gynybos, ypač krašto išlaisvinimo uždavinius. Daug dėmesio skiriama LDK pavietų […]

Raseinių krašto žydai

1975 m. pabaigoje, įkūrus Raseinių kraštotyros muziejų, pradėta rinkti krašto istorija. Muziejininkų kantrybės, atidumo ir meilės savo kraštui, gyventojų geranoriškumo ir supratingumo dėka, Raseinių krašto istorijos muziejus siūlo lankytojams įvairią ir informatyvią ekspoziciją. Ši knyga – ilgo ir kruopštaus muziejininkų, istorikų, kraštotyrininkų ir entuziastingo moksleivių, dalyvavusių Švietimo kaitos fondo remiamuose projektuose „Holokausto istorija mūsų žemėje“ ir […]

Įmintos tūkstantmečio mįslės

Įmintos tūkstantmečio mįslės : Šventasis Brunonas Bonifacas, senovės baltai ir Lietuvos pasienis Autorius pagrindžia M. Lomonosovo – K. Matulaičio hipotezę, kad pirminė Rusia gavusi vardą nuo Rusos (Rusnės) upės Nemuno žiotyse, ir sieja tai su šv. Brunono Bonifaco misijos dokumentuose minima Rusia. Parodo baltišką rusų ir slavų etnonimų kilmę.Prekinis ženklas: Kalendorius

Vergo sparnai

Pasakojama, kad caro Ivano Rūsčiojo laikais vienas baudžiauninkas, norėdamas skraidyti kaip paukštis, iš žėručio pasidarė sparnus. Jis užsikorė į varpinę, prisitaisė sparnus, šoko žemyn ir užsimušė. Nuo tada posakis „vergo sparnai“ vartojamas, norint apibūdinti pavergto žmogaus teisybės, laisvės, laimės siekį, o tai deja, ne taip paprasta. Šių jausmų įkvėptas, rusų kareivis laimėjo karą ir pralaimėjo […]

Jeruzalė. Miesto biografija

Simon Sebag Montefiore (Saimonas Sebagas Montefiorė; g. 1965 m.) – britų rašytojas, 2009 m. Vilniaus knygų mugės svečias. Populiariausios jo knygos jau išverstos į daugiau nei 35 kalbas. „Stalino jaunystė“ (ją išleidome 2009 m.) pelnė įvairių prizų ir titulų JAV, Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Prancūzijoje. Jos tęsinys – „Stalinas. Raudonojo caro dvaras“ (išleidome 2011 m.) 2004-aisiais […]

Telšiai: sakralinis kompleksas Insulos kalvoje

Kodėl kalnas, ant kurio stovi Telšių katedra, vadinamas Insula, išvertus iš lotynų kalbos – sala? Senajame Testamente Salomis vadinti pasaulio pakraščiai, užkampiai. Telšių vyskupija, Žemaičių žemė, vakarinis Lietuvos valstybės pakraštys – gal todėl Žemaičių žemės vyskupo katedrai pridera stovėti ant Lietuvos vasltybės pakraštį primenančios Insulos kalvos?Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla

Povilas Višinskis. Idėjos ir darbai

Knygą sudaro 31 teminis straipsnis, archyvinė medžiaga (laiškai, 1905 metų atsišaukimai), taip pat kartojama 1906-aisiais išleista Povilo Višinskio knygelė „Kas tai yra konstitucija?“. Įvairiais aspektais, iš naujo permąstoma ir aptariama XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios aktyvaus lietuvių tautinio judėjimo veikėjo, demokratinių pažiūrų politiko Povilo Višinskio (1875–1906) veikla ir darbai. Pabrėžiama svarbesnė nei ligi šiolei traktuota […]

Su Mitu žvelgiant. Antikos kultūros įvadas IV klasei

Skirtas naujam integruotam mokymui. Supažindina su bendriausiomis gamtos mokslų sąvokomis, senovės pasaulėjauta, pasaulio mitais. Vadovėlis parašytas kaip derinys prie Violetos Jonynienės vadovėlio „Vienas pasaulis“. Tai – Antikos kultūros įvadas, puikiai tinkantis istorijos mokytojams, kurie gali siūlyti šią knygą kaip senovės istorijos skaitinius.Prekinis ženklas: Versus aureus

Nusikaltėliai. Aukos. Stebėtojai. Žydų tragedija 1933–1945

Apie 1933–1945 metų žydų tragediją išsamesnės studijos lietuvių kalba iki šiol nebuvo. Garsaus holokausto tyrinėtojo Raulio Hilbergo veikale tema nagrinėjama keliais aspektais. Tragedijos dalyviai ir amžininkai skirstomi į tris grupes – nusikaltėlių, aukų ir stebėtojų (t. y. žmonių, kurie įvykius matė, apie juos girdėjo, tačiau tiesiogiai juose nedalyvavo).  Remiantis dokumentais, dažnai lietuvių skaitytojams mažiau žinomais […]

Wolfenbüttelio Postilė

Tai transliteruotas XVI a. (iki 1573 m.) pamokslų rankraščio, saugomo hercogo Augusto bibliotekoje Wonfenbüttelio mieste (Vokietija) leidimas. Nežinomo autoriaus (ar autorių) išlikęs rankraštis yra svarbus lietuvių kalbos paminklas. Šio rankraščio nebuvo išsamiai tyrinėtas (išskyrus Gaigalaičio disertaciją). Leidinys sudomins lingvistus (ypač baltų filologijos ir indoeuropiečių kalbų specialistus).Prekinis ženklas: Žara