IV klasei

Su Mitu žvelgiant. Antikos kultūros įvadas IV klasei

Skirtas naujam integruotam mokymui. Supažindina su bendriausiomis gamtos mokslų sąvokomis, senovės pasaulėjauta, pasaulio mitais. Vadovėlis parašytas kaip derinys prie Violetos Jonynienės vadovėlio „Vienas pasaulis“. Tai – Antikos kultūros įvadas, puikiai tinkantis istorijos mokytojams, kurie gali siūlyti šią knygą kaip senovės istorijos skaitinius.Prekinis ženklas: Versus aureus

Projektas „Žemė ir visata“. Užduotys 3-4 klasės mokiniams. Serija „Zebras“

Serijos „Zebras“ projektų sąsiuviniai skiriami pradinės mokyklos pasaulio pažinimo pamokoms. Mokiniai atlieka projektus pagal savo pomėgius ir gebėjimus. Dirbdami individualiai, poromis ar grupėmis stebi, tyrinėja, vertina, mokosi planuoti, kelti klausimus, ieškoti sprendimo būdų.Sąsiuvinio gale esančioje įsegėlėje segami projektų sąsiuvinio lapai ir papildoma medžiaga – kuriamas asmeninis projektų aplankas.Integruotų projektų seriją „Zebras“ sudaro: • projektų sąsiuviniai […]

Early School English 3. Anglų kalba 4 klasei. 3-oji knyga (1 dalis)

Atnaujintas ankstyvojo anglų kalbos mokymo vadovėlis IV klasei.Ankstyvojo anglų kalbos mokymo komplektą EARLY SCHOOL ENGLISH 3 sudaro: ► vadovėlis (I ir II dalis), ► pratybų sąsiuvinis, ► mokytojo knyga, ► garsajuostė / kompaktinė plokštelė, ► žodynas, ► gramatika (su pratimais).Dailininkas dizaineris Kostas Klimavičius.Ilgalaikį anglų kalbos mokymo planą IV klasei rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

Świat jest jedyny. Vienas pasaulis. Pasaulio pažinimas IV klasei. 1-oji knyga

Atnaujintas pasaulio pažinimo vadovėlis IV klasei. Vadovėlyje atsižvelgiama į:pokyčius, įvykusius Lietuvos gyvenime (įstojimas į Europos šalių bendriją — Europos Sąjungą);naujas tendencijas edukologijoje (ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas, asmens kompetencijų ugdymas);vertybinių nuostatų plėtros akcentavimą;ugdymą, grįstą subalansuotos (darnios) plėtros idėja;mokytojų išsakytas pastabas, patarimus, pasiūlymus.Mokomąjį komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji ir 2-oji knyga), 1-asis ir 2-asis pratybų sąsiuvinis.Prekinis ženklas: Šviesa

Vienas pasaulis. Pasaulio pažinimas 4 klasei. 1-oji knyga

Atnaujintas pasaulio pažinimo vadovėlis IV klasei. Vadovėlyje atsižvelgiama į:pokyčius, įvykusius Lietuvos gyvenime (įstojimas į Europos šalių bendriją — Europos Sąjungą);naujas tendencijas edukologijoje (ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas, asmens kompetencijų ugdymas);vertybinių nuostatų plėtros akcentavimą;ugdymą, grįstą subalansuotos (darnios) plėtros idėja;mokytojų išsakytas pastabas, patarimus, pasiūlymus.Mokomąjį komplektą sudaro: vadovėlis (1-oji ir 2-oji knyga), 1-asis ir 2-asis pratybų sąsiuvinis.Dizainerė Rita Penkauskienė.Prekinis […]

Matematika. Vadovėlis IV klasei. 3 knyga

„Matematikos“ vadovėlio komplektą IV klasei sudaro: vadovėliai – 3 knygos; pratybų sąsiuviniai – 3 dalys;  testai     Rengiant IV klasės „Matematikos“ vadovėlį buvo laikomasi tokių pat principų ir struktūros, kaip ir rengiant I–III klasių vadovėlius. Vadovėlio turinys atitinka Bendrųjų programų reikalavimus, dera su žemesnių klasių matematikos vadovėliais ir užtikrina mokymosi tęstinumą V klasėje. Bendrosiose programose pateiktą matematikos turinį […]

Papildomos matematikos užduotys 4 klasės mokiniams

Šios pratybos yra puiki papildoma mokymo priemonė, skirta ketvirtiesiems mokymo metams. Čia pateikti pratimai padės įtvirtinti ir pagilinti įgytus mokėjimus ir įgūdžius. Ugdomoji medžiaga išdėstyta nuosekliai, temomis, siūlant mokiniui palengva pažinti sudėtingėjantį matematikos pasaulį ir nuolat tobulėti. Tokiu būdu siekiama skatinti ir jo motyvaciją mokytis. Sudaryta temų rodyklė padės mokytojui patogiai naudotis šiomis pratybomis mokymo proceso […]

Страна чисел. Matematika IV klasei. Pirmoji knyga (rusų kalba)

 Pagal atnaujintas Bendrąsias programas I ir III klasių mokiniai ugdomi nuo 2009 m., o II ir IV klasių – nuo 2010 m. Atitinkamam laikui išleidžiami pataisyti vadovėliai, tarp jų – ir IV klasės (pirmoji ir antroji knyga), bei su jais suderinti pratybų sąsiuviniai (1-asis ir 2-asis). Nors 2008 m. leidimo vadovėlis buvo pakankamai moderniškas, vis […]

Matematikos testai IV klasei

Kasmet vis daugiau mokyklų teikia paraiškas dalyvauti standartizuotame testų tyrime, kurį organizuoja Nacionalinis egzaminų centras.Kad mokiniai priprastų prie testų struktūros ir tyrimo metu pasiektų kuo geresnių rezultatų, siūlome mokytojos ekspertės parengtus testus. Rengdamiesi patikrinimui, vaikai galės nuolat praktikuotis, atlikdami testus per pamokas ar savarankiškai namuose. Reguliarios pratybos padės jiems pasirengti standartizuotiems testams.Rinkinį sudaro 12 testų. […]

Krauna liczb. Skaičių šalis. Matematika 4 klasei. 2-oji knyga

Atnaujintas matematikos vadovėlis IV klasei.Matematikos vadovėlio komplektą SKAIČIŲ ŠALIS IV klasei mokykloms mokomąja lenkų kalba sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis).Dailininkas Norbertas Zovė.Nuo 2010 m. mokiniai ugdomi pagal atnaujintas Bendrąsias programas, todėl išleidžiamas pataisytas IV klasės vadovėlis „Skaičių šalis“ (pirmoji ir antroji knyga) bei du su juo suderinti pratybų sąsiuviniai. Nors […]