IX klasei

Muzika. Vadovėlis IX klasei (su CD) (ATRASK)

Muzikos mokymosi komplektas IX klasei, serija ATRASK, tai – priemonė smalsiam, tyrinėjančiam ir sąmoningam muzikos suvokėjui (vartotojui) ugdyti.Mokymosi komplektą sudaro mokinio darbo sąsiuvinis „Melomano užrašai“, vadovėlis, interaktyvi laiko juosta, interaktyvi mokytojo knyga, muzikiniai įrašai. Komplektas padės mokiniams pakartoti, apibendrinti ir susisteminti anksčiau įgytą patirtį, susidaryti sisteminį muzikos istorinės raidos paveikslą ir susikurti interpretacinį santykį su […]

Pažink gyvybę. Biologija IX klasei. 1-oji knyga

Vadovėlį PAŽINK GYVYBĘ sudaro trys knygos. Pirmoji ir antroji skiriama devintos klasės mokiniams, trečioji – dešimtos klasės mokiniams. Vadovėlyje pateikiama Bendrąsias programas atitinkanti ir žemesnio koncentro (VII–VIII klasės) biologijos kursą apibendrinanti medžiaga.Pirmojoje ir antrojoje knygoje nagrinėjami gyvybės struktūriniai lygmenys, organizmų sandara, gyvybinės funkcijos ir įvairovė. Medžiaga pateikiama taip, kad mokiniui būtų lengva mokytis savarankiškai: išryškintos […]

Fizyka. Podręcznik dla klasy IX

Šis vadovėlis – tų pačių autorių fizikos vadovėlių VII ir VIII klasei tęsinys, todėl turinio dėstymo principai ir struktūra yra tokia pat. Dalyko turinį sudaro dvi dalys: Šiluma ir Elektra. Jos skirstomos į devynis skyrius, o šie – į skyrelius. Skyreliai sudaryti laikantis tam tikro nuoseklumo: pirmiausia pateikiama medžiaga, skatinanti teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją – […]

Bios 9. Biologijos vadovėlis IX klasei 1 dalis

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas naujos kartos vadovėlis, daugiausia skirtas žmogaus biologijai. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus, grindžiamas iliustracinės medžiagos analize. Pateikiama nemažai praktinių darbų ir metodinių puslapių, kuriais siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje yra išeitos medžiagos santrauka ir žinių patikros rubrika.Prekinis ženklas: Briedis

Tėvynė – tai kalba. Lietuvių kalba IX klasei. 2-oji knyga

Vadovėliu siekiama sudaryti sąlygas mokiniams įgyti naujajame Bendrųjų programų projekte (2007) nurodomų gebėjimų ir pasiekimų.Vadovėlis „Tėvynė – tai kalba“ nuo dabar mokyklose naudojamų IX klasės vadovėlių skiriasi integracinėmis nuostatomis ir problematiškesniu medžiagos pateikimu. Pratimų ir užduočių sistema pagrįsta motyvacijos, nuostatų, taikymo, analizės, sintezės ir įvertinimo principais. Numatytos užduotys ugdo komunikavimo ir kultūrinę kompetencijas, įtvirtina kalbos […]

Žemė 9. Geografijos vadovėlis IX klasei 2 dalis

Vadovėlis atnaujintas pagal naujausią Pagrindinio ugdymo programą. Pateikiamos aktualios temos, kurios sudaro galimybių diferencijuoti mokymą, ugdyti gebėjimus ir kompetencijas. Vadovėlyje taip pat yra iliustratyvios ir įdomios skaitinių pobūdžio medžiagos.Prekinis ženklas: Briedis

Lietuvių literatūra 9 klasei. Vadovėlis (serija „Skaitau-rašau-pažįstu“)

Vadovėlyje supažindinama su iškiliausiais lietuvių literatūros autoriais ir jų kūriniais, literatūros teorijos terminais, rašytinio teksto kūrimo metodais. Tekstai pateikiami vadovaujantis žanriniu principu, supažindinama su lyrika, proza ir drama. Teorija ir literatūros tekstai orientuoti į mokinių patirtį.Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

Chemija IX klasei

Chemijos vadovėlis 9 klasei.Prekinis ženklas: Alma littera

Biologija X klasei

Šis vadovėlis — L. Molienės ir S. Molio IX klasės vadovėlio „Žmogaus biologija ir sveikata“ tęsinys, skiriamas vidurinių mokyklų X ir gimnazijų II klasei. Vadovėlyje pateikiama Bendrąsias programas ir Išsilavinimo standartus atitinkanti ir žemesnio koncentro (VII–VIII kl.) biologijos kursą apibendrinanti medžiaga. Čia nagrinėjama gyvosios gamtos evoliucija, įvairovė, sandara, tarpusavio ryšiai, gyvybinės funkcijos, žmogaus veiklos įtaka. […]

Физика. IX klasei

Vadovėlis padės atskleisti šiluminių ir elektrinių reiškinių paslaptis, rasti atsakymus į daugelį su šiomis temomis susijusių klausimų, pavyzdžiui, kodėl, prieš pilant vandenį į stiklinę, patariama į ją įdėti metalinį šaukštelį, kodėl 20 laipsnių temperatūros oras žmogui atrodo pakankamai šiltas, o tokios pat temperatūros vanduo — vėsus, kodėl po žiemos dirvose „pridygsta“ akmenų. Nagrinėdami elektrinius reiškinius, […]