Lietuvių kalba

Šaltinėlis. Elementorius I klasei. 2-oji knyga (specialių poreikių mokiniams)

Elementoriaus, pritaikyto specialiųjų poreikių mokiniams, antroji knyga.Prekinis ženklas: Šviesa

Pažink, skaityk, atrask. I klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis (II dalis)

Mielas pirmoke, šiame sąsiuvinyje pateiktas užduotis galėsi atlikti mokykloje arba namuose. Tikimės, kad šios užduotys Tau patiks. Mokysiesi skaityti, rašyti, kalbėti su kitais ir jų klausytis. Atrasi ir pažinsi įdomius dalykus.Prekinis ženklas: Vaiga

Žodžių tiltai. Vadovėlis VI klasei. 1 dalis

„Žodžių tiltai“ – lietuvių kalbos mokomųjų priemonių komplektas kitakalbių mokyklų VI klasėsmokiniams. Komplektą sudaro vadovėlis (I–II dalys), pratybų sąsiuvinis (I–II dalys).Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba II klasei. 2-oji knyga

Gimtosios kalbos ir literatūros vadovėlio NAUJASIS ŠALTINIS II klasei antroji knyga.Dailininkė Lina Žutautienė.Prekinis ženklas: Šviesa

Lietuvių kalba. Vadovėlis X klasei. Antroji knyga

Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei parengtas pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008 m.) derinant geriausias lietuvių kalbos vadovėlių tradicijas ir šiuolaikines ugdymo tendencijas: nuosekliai baigiama dėstyti visa būtiniausia pagrindinio ugdymo teorinė informacija, siūlomi įvairūs mokymo metodai ir mokymosi būdai, skirtingų lygmenų užduotys nevienodo pasirengimo mokiniams, kiekvienoje pamokoje numatomos mokymosi vertinimo ir įsivertinimo galimybės. […]

Žaidžiu žodžiu. Lietuvių kalba V klasei. 2-oji knyga

Vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ autorės siūlo penktokams mokytis lietuvių kalbos nepamirštant žaidimo. Žaisti nuteiks skaičiuotės, kuriomis pavadinti vadovėlio skyreliai. Taip vaikai geriau pažins tautosaką, išmoks kalbėti ir rašyti gyvai, nenuobodžiai.Lietuvių kalbos vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ turinį sudaro kalbos ugdymo ir kalbos pažinimo temos. Kalbos ugdymas suvokiamas kaip procesas, apimantis rašytinį ir sakytinį kalbos vartojimo būdus, o kalbos […]

Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba 3 klasei. 4-oji knyga.

Šis vadovėlis yra tų pačių autorių rengto lietuvių kalbos vadovėlio antrai klasei tąsa.  Vadovėlio NAUJASIS ŠALTINIS 3 komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji, 2-oji, 3-ioji ir 4-oji knyga Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis ir 4-asis sąsiuvinis Mokytojo knyga su kompaktine plokštele Testai.   Norėdami pavartyti vadovėlį NAUJASIS ŠALTINIS 3, spauskite čia.  Prekinis ženklas: Šviesa

Saulės laikrodis. 1 pratybų sąsiuvinis V klasei

„Saulės laikrodis“ – lietuvių kalbos mokomųjų priemonių komplektas kitakalbių mokyklų V klasėsmokiniams, kurie lietuvių kalbos yra mokęsi 300 valandų. Komplektą sudaro vadovėlis (I–II dalys), pratybų sąsiuvinis (I–II dalys).Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

Lietuvių kalba 8 klasei. 2-oji knyga

Vadovėlis parengtas pagal Bendrųjų programų (2008) reikalavimus. Nuo anksčiau išleistų vadovėlių labiausiai skiriasi metodine dalimi. Tai lemia programos nuostatos: jos pokyčiai sietini su mokinių kompetencijų ugdymu, darbo su tekstais kaita, bet ne su žinių turiniu. Kitokia ir vadovėlio struktūra: kiekvienos temos teoriniai dalykai formuluojami labai trumpai, o tema apibendrinama pateikiant lenteles ir schemas.Vadovėlio branduolys – […]

Lietuvių kalba 8klasei. 1-oji knyga

LIETUVIŲ KALBOS vadovėlis VIII klasei.Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga Pratybų sąsiuvinis Mokytojo knyga.   Prekinis ženklas: Šviesa