Lietuvių kalba

Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba II klasei. 4-oji knyga

Gimtosios kalbos ir literatūros vadovėlio NAUJASIS ŠALTINIS II klasei ketvirtoji knyga.Dailininkės Lina Žutautienė, Aušra Čapskytė.Prekinis ženklas: Šviesa

Lietuvių kalba 8 klasei. 1-oji knyga

Vadovėlis parengtas pagal Bendrųjų programų (2008) reikalavimus. Nuo anksčiau išleistų vadovėlių labiausiai skiriasi metodine dalimi. Tai lemia programos nuostatos: jos pokyčiai sietini su mokinių kompetencijų ugdymu, darbo su tekstais kaita, bet ne su žinių turiniu. Kitokia ir vadovėlio struktūra: kiekvienos temos teoriniai dalykai formuluojami labai trumpai, o tema apibendrinama pateikiant lenteles ir schemas.Vadovėlio branduolys – […]

Šaltinėlis. Lietuvių kalba II klasei. 1-oji knyga 2 dalis (specialių poreikių mokiniams)

Lietuvių kalbos vadovėlio II klasei pirmoji knyga (II dalis). Šį vadovėlį sudaro keturios knygos.  Pritaikė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Dailininkės Marija Marcelionytė, Rasa Teišerskienė.   Prekinis ženklas: Šviesa

Šaltinis. Lietuvių kalba III klasei. 4-oji knyga (specialių poreikių mokiniams)

Lietuvių kalbos vadovėlio III klasei ketvirtoji knyga. Vadovėlį sudaro keturios knygos.   Pritaikė Sofija Četyrkovskienė, Loreta Martišiūtė. Konsultavo surdopedagogė-ekspertė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Iliustravo Taida Balčiūnaitė. Prekinis ženklas: Šviesa

Šaltinėlis. Lietuvių kalba II klasei. 1-oji knyga 1 dalis (specialių poreikių mokiniams)

Lietuvių kalbos vadovėlio II klasei pirmoji knyga (I dalis). Šį vadovėlį sudaro keturios knygos.Pritaikė Loreta Barzdonytė-Morkevičienė.Dailininkės Marija Marcelionytė, Rasa Teišerskienė.Prekinis ženklas: Šviesa

Romantizmas. Realizmas. Neoromantizmas. Lietuvių literatūros chrestomatija 11 klasei. 2 dalis

Antroji chrestomatijos knyga aprėpia Lietuvos, Europos, Rusijos literatūrą, sukurtą per imperijų laikus – XIX šimtmetį ir XX a. pradžią. Skaitydamas šiuos kūrinius, tęsdamas pokalbius su protėviais ir jų kaimynais ar amžininkais, skaitytojas pereis sudėtingą, ne visuomet lengvą apmąstyti, bet neabejotinai prasmingą lietuvių kelią nuo senosios Lietuvos-Lenkijos Respublikos žlugimo iki modernios tautinės Lietuvos Respublikos. Tai kelias […]

Kelionė po lietuvių kalbos pasaulį. Vadovėlis I klasei. Pirma knyga

Vadovėlis parengtas pagal naują metodiką, kuri sukurta atsižvelgiant į tarptautinių (PIRLS) ir nacionalinių (2003, 2005, 2007 metų) mokinių pasiekimų tyrimų duomenis bei kitas šiandienines pradinio ugdymo aktualijas. Vadovėlio komplektą sudaro:• vadovėlis (1–2 kn.),• du pratybų sąsiuviniai,• dvi mokytojo knygos. Vadovėlio medžiaga orientuota į mokinių dalykinių ir bendrųjų (komunikavimo, socialumo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, mokėjimo mokytis, asmeninės) kompetencijų […]

Lietuvių kalbos užduotys 9 klasei. II dalis

Pratybų sąsiuvinis parengtas pagal R. Koženiauskienės, D. Mikulėnienės, R.Rinkauskienės vadovėlio „Tėvynė – tai kalba. 9 klasė“ 1 ir 2 knygos trečią ir ketvirtą skyrių. Jis skirtas mokiniams, turintiems lietuvių kalbos mokymosi sunkumų, lietuvių kalbos mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Ši mokymo priemonė bus naudinga ir kitiems mokiniams, kuriems lietuvių kalba nėra pats lengviausias mokomasis dalykas.Antrame pratybų […]

Naujasis šaltinis. Lietuvių kalbos vadovėlis 3 klasei. 2-oji knyga

Šis vadovėlis yra tų pačių autorių rengto lietuvių kalbos vadovėlio antrai klasei tąsa.  Vadovėlio NAUJASIS ŠALTINIS 3 komplektą sudaro: Vadovėlis. 1-oji, 2-oji, 3-ioji ir 4-oji knyga Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis ir 4-asis sąsiuvinis Mokytojo knyga su kompaktine plokštele Testai.   Norėdami pavartyti vadovėlį NAUJASIS ŠALTINIS 3, spauskite čia.     Prekinis ženklas: Šviesa

Lietuvių kalba. Vadovėlis X klasei

Leidykla „Tyto alba“ pristato naują V. Salienės ir A. Smetonos vadovėlį „Lietuvių kalba. X klasei“. Šis vadovėlis yra sudedamoji lietuvių kalbos vadovėlių IX ir X klasėms komplekto dalis.Komplektą sudaro lietuvių kalbos vadovėlis (IX kl.), mokinio sąsiuvinis (IX kl.), lietuvių kalbos vadovėlis (X kl.), mokinio sąsiuvinis (X kl.), mokytojo knyga (IX–X kl.). Dalis darbui skirtos medžiagos […]