Literatūra

Literatūros chrestomatija XI klasei. I dalis

„Baltų lankų“ leidyklos rengiama „Literatūros chrestomatija XI klasei“ yra susijusi su „Baltų lankų“ leidžiamu literatūros vadovėliu. Joje spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje. Taip pat pridedama keletas į programą neįtrauktų, bet, vadovėlio rengėjų nuomone, būtinų svarstant programoje nurodytas temas autorių kūrinių arba jų ištraukų. Chrestomatijoje taip pat […]

Literatūros erdvės XI-XII klasei. 1-oji knyga

Naujas literatūros vadovėlis XI–XII klasei parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas ir naujas ugdymo tendencijas. Vadovėlyje pristatomi ir bendrajam, ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Mokinio patogumui vadovėlis suskirstytas į keturias knygas.Pirmojoje ir antrojoje knygoje (XI klasės kursas) pateikiama medžiaga (literatūros ir kultūros tekstai) nuo antikos iki XX a. vidurio. Trečiojoje ir ketvirtojoje knygoje (XII klasės kursas) […]

Literatūros chrestomatija XII klasei. 2 dalis

Ši Literatūros chrestomatija XII klasei 2 dalis yra susijusi su Baltų lankų leidžiamu literatūros vadovėliu. Čia spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje.Chrestomatijoje taip pat publikuojamos ištraukos iš kultūros ar literatūros istorijos tyrinėjimų, literatūros kritikos straipsnių bei kai kurių aptariamų tekstų interpretacijos. Kelių į programą neįtrauktų autorių kūriniai ar jų ištraukos chrestomatijoje atsirado […]

Antikos skaitiniai

„Antikos skaitiniuose” rasite šiuos graikų ir romėnų autorių kūrinius: ištraukas iš herojinių epų (Homero „Iliados” ir „Odisėjos”, Vergilijaus „Encidos”), dvi dramas (Eschilo „Prikaltąjį Prometėją” ir Sofoklio „Antigonę”), pluoštelį Ezopo ir Fedro pasakėčių, lyrikos (Alkajo, Sapfo, Katulo, Horacijaus) ir mitologinio epo pavyzdžių (keletą Ovidijaus „Matamorfozių”); esama čia ir didaktinės poezijos (Horacijaus „Poezijos menas” pamokys ir šiandienos […]

Literatūros teologija. Teoriniai lietuvių literatūros aspektai

Monografijoje pateikiama literatūros teologijos, kaip tarpdisciplininės teori­jos, perspektyva. Bendrajame literatūros sąsajų su teologine problemika lauke interpretuojami lietuvių literatūros kūriniai, nušviečiantys įvairius teologinius klausimus savitais meninio mąstymo aspektais. Kaip literatūros ir teologijos dialogo branduolys iškyla teodicėjinė Dievo sutikimo su pasaulio blogiu ir mirtimi problema, – giliausioji egzistencinės Dievo patirties problema, provo­kuojanti literatūrinę mintį. Knygoje tyrinėjamas literatūrinis […]

Išeivijos poezija ir dramaturgija

Rinkinyje „Išeivijos poezija ir dramaturgija” Jūs rasite tuos autorius ir kūrinius, kurie aptariami (plačiau ar prabėgom) Daujotytės ir E. Bukelienės vadovėlyje „Lietuvių literatūra 12 klasei”. Tai J. Baltrušaičio, H. Radausko, H. Nagio, J. Kėkšto, V. Mačernio, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno. A. Mackaus, Liūnės Sutemos, T. Venclovos poezija, surinkta iš airių leidinių Lietuvoje ir užjūryje, daug […]

Literatūra – dialogo partneris samprotaujant. Gamta ir žmogus. Komentarai ir užduotys 9-12 klasei

Tai lietuvių literatūros (kultūros) komentarai ir užduotys 9–12 klasėms. Šis leidinys skirtas mokyti(s) analizuoti privalomuosius grožinius kūrinius, ugdyti(s) asmeninį santykį su literatūra ir kultūra plačiąja prasme, kalbėtis apie gyvenimą, polemizuoti su autoritetais, nagrinėjamų kūrinių personažais. Leidinį sudaro programinių kūrinių ištraukos, negrožiniai tekstai, kuriuos sieja gamtos tematika. Pateikiamos užduotys ir komentarai padeda į analizuojamas gamtos temas, […]

Esė rašymo pratybos VIII- X klasei

Šiame leidinyje mokoma, kaip pasirengti rašymui, kurti ir tobulinti mokyklinę esė, laišką ir recenziją. Pateikiama pavyzdžių ir patarimų, kaip analizuoti literatūros kūrinius. Tai svarbiausi, ką dešimtokas turi mokėto rengdamasis gimtosios kalbos žinių patikrai. Teksto suvokimo ir pasirengimo rašiniui užduotys integruotos, taigi ruošdamiesi rašiniui mokiniai pratinsis tiksliai, argumentuotai atsakyti į keliamus klausimus. Parinkti tekstai ir užduotys […]

Lietuvių literatūra. Trumpas literatūros kursas

Literatūros istorija išdėstyta trumpai, bet ir ji galėtų panaikinti mokinių spragas, kurios liko neperskaičius vieno ar kito kūrinio arba neatidžiai klausantis mokytojo.Galėtų būti atmintine ir baigusiems bendrojo lavinimo mokyklas.Prekinis ženklas: Gimtinė

Rito rato ratuto. Lietuvių literatūra VI klasei. 1-oji knyga

VI klasės literatūros vadovėlio koncepcijos kodas slypi pavadinime RITO RATO RATUTO: rito (riedėjimas, ritmas, veržlumas) — gamtos (saulės) ir žmogaus gyvenimiškosios bei kultūrinės (literatūrinės) kelionės (ritimosi) ir pažinimo skatinimas, rato (ratas) — gyvenimiškosios ir literatūrinės kartotės patikimumo bei atradimų vertės pabrėžimas, ratuto (sutartinės priedainis, apvainikuojantis buvimą kartu, kūrybą) — tradicijų išsaugojimo ir novatoriškų kūrybinių impulsų […]