Literatūra

Knygų dienos. Skaitiniai VIII klasei. 3-ioji knyga

Atnaujinti literatūros skaitiniai VIII klasei. Vadovėlį sudaro trys knygos.  „Vargų ir meilės dienos“ — taip vadovėlio autorius patikslina šios dalies teminę kryptį. O gal… kryptis, dvi amžinąsias literatūros — epikos, lyrikos, dramaturgijos — temas? Skaitydami, kalbėdamiesi, atsakinėdami galbūt suvoksite, jog tie dalykai — vargai, žmogiškasis skausmas ir meilė, palaima — tiek gyvenime, tiek literatūroje sunkiai atskiriami.  […]

Lietuvių literatūra 5 klasei. Vadovėlis (serija „Skaitau-rašau-pažįstu“)

Keliaudami po literatūros šalį sutiksite daugybę pasakų, eilėraščių, apsakymų, ir kitų kūrinių veikėjų.Pasukę vis į kitą takelį, rasite skyrelį „Būk išmintingesnis“ ir susipažinsite su literatūros terminais, kurie padės keliauti toliau. O kad kelionė būtų lengvesnė ir įdomesnė, turėsite atlikti įvairių užduočių.Skyrelis „Prisimink, ko išmokai“ padės pakartoti per metus įgytas žinias. Jei pamiršite terminus, vadovėlio gale […]

Literatūros erdvės XI-XII klasei. 3-oji knyga

Naujas literatūros vadovėlis XI–XII klasei parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas ir naujas ugdymo tendencijas. Vadovėlyje pristatomi ir bendrajam, ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Mokinio patogumui vadovėlis suskirstytas į keturias knygas.Pirmojoje ir antrojoje knygoje (XI klasės kursas) pateikiama medžiaga (literatūros ir kultūros tekstai) nuo antikos iki XX a. vidurio. Trečiojoje ir ketvirtojoje knygoje (XII klasės kursas) […]

Knygų dienos. Skaitiniai VIII klasei. 1-oji knyga

Atnaujinti literatūros skaitiniai VIII klasei. Vadovėlį sudaro trys knygos.  Pirmosios knygos paantraštė — „Ataidi dienos iš praeities“. Tai užuomina, kad mokysimės skverbtis į literatūros praeitį (kai kurie čia aptariami tekstai iš tikrųjų sukurti gana seniai) ir… praeitį literatūroje — epikoje, lyrikoje, dramoje. Pamatysite : praeitis pamažu darysis Jums artimesnė.   Prekinis ženklas: Šviesa

Analiz i interpretacija teksta. Ruskaja literatura XX veka

Analizė ir interpretacija padeda paaiškinti ir suprasti tekstą – savitą meninį pasaulį, kuris galbūt panašus į tą, kuriame gyvename ar galėjome gyventi, tačiau jis nėra mūsų. Kūrėjo sukurtas pasaulis nudrėbtas iš kito molio, tad į jį ir dera žiūrėti kaip į išgalvotą, o ne tikrą, kitaip būtų iškreipta pati meno esmė. Menas, ko gero, nėra […]

Lietuvių literatūra 9 klasei. Vadovėlis (serija „Skaitau-rašau-pažįstu“)

Vadovėlyje supažindinama su iškiliausiais lietuvių literatūros autoriais ir jų kūriniais, literatūros teorijos terminais, rašytinio teksto kūrimo metodais. Tekstai pateikiami vadovaujantis žanriniu principu, supažindinama su lyrika, proza ir drama. Teorija ir literatūros tekstai orientuoti į mokinių patirtį.Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

Renesansas, Barokas, Apšvieta. Lietuvių literatūros chrestomatija 11 klasei. 1 dalis

Naujoji literatūros chrestomatija – tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Prūsų Lietuvos ir senosios Vakarų Europos tekstų rinktinė. Jos paskirtis – padėti geriau pažinti Renesanso, Baroko, Apšvietos asmenybių sukauptą išmintį, keltas idėjas, išsakytą gyvenimo supratimą. Chrestomatija yra parengta pagal atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros programą. Laikantis jos nuostatų, stengtasi knygoje pateikti visą literatūros kūrinį bei jo kultūrinį […]

Lietuvių literatūra. Skaitau-rašau-pažįstu. VI klasei

„Lietuvių literatūra“ — viena iš mokomųjų vadovėlių serijos „Skaitau—rašau—pažįstu“ knygų. Kaip ir penktos klasės vadovėlyje, po literatūros šalį mokiniams siūloma keliauti lipant laipteliais. Kiekvienas laiptelis — tai naujos žinios, naujas išbandymas. Šeštos klasės vadovėlyje pateikiama eilėraščių, apsakymų, pasakojimų, tautosakos kūrinių. Užlipę ant kiekvieno laiptelio, vaikai randa „Visažinių kampelį“ — literatūros teorijos dalykų. Vieni iš jų […]

Literatūros erdvės. Vadovėlis XI–XII klasei. Antroji knyga. Tarp tradicijos ir modernumo. XX amžiaus pirmoji pusė

 Naujas literatūros vadovėlis XI–XII klasei parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas ir naujas ugdymo tendencijas. Vadovėlyje pristatomi ir bendrajam, ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Mokinio patogumui vadovėlis suskirstytas į keturias knygas. Pirmojoje ir antrojoje knygoje (XI klasės kursas) pateikiama medžiaga (literatūros ir kultūros tekstai) nuo antikos iki XX a. vidurio. Trečiojoje ir ketvirtojoje knygoje (XII klasės […]

Literatūros vadovėlis XI klasei. 1 dalis

”Literatūros vadovėlis” XI klasei parengtas pagal naująją literatūrinio ugdymo programą. Nuo ankstesnio vadovėlio jis skiriasi didesniu dėmesiu senajai daugiakalbei Lietuvos kultūrai ir literatūrai. Todėl iš esmės atnaujinti ”Renesanso” ir ”Baroko” skyriai. Čia į Lietuvoje gyvenusių ir rašiusių autorių kūrybą žvelgiama ne kaip į archyvinę, gilioje praeityje nugrimzdusią, medžiagą, o į šiuolaikiniam žmogui svarbius ir įdomius […]