Matematika

Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis gimnazijos IV klasei. Antroji knyga

Vadovėlis parengtas tų pačių autorių kaip ir XI klasės matematikos vadovėlis ir yra jo loginis tęsinys, realizuojantis naujoje matematikos vidurinio ugdymo programoje išdėstytus reikalavimus ir nuostatas. Jis skirtas nuosekliai ugdyti gebėjimus matematiškai mąstyti, spręsti problemas, komunikuoti (pasitelkiant matematiką) ir savarankiškai mokytis matematikos. Jis orientuotas į tolesnes ekonomikos, gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų studijas. Mokomoji medžiaga pateikta […]

Matematika IX klasei. 1-oji knyga

IX klasės matematikos vadovėlio komplekte ypač kruopščiai apgalvota metodinė sistema, skatinanti kiekvieno mokinio norą mokytis ir tobulėti, pagal galimybes lavinti matematinius gebėjimus. Užduotys parengtos taip, kad mokiniai mokytųsi dirbti savarankiškai, o jų įgyjamos žinios būtų pritaikomos. Daug dėmesio skiriama ugdymo turinio diferencijavimo, atsižvelgiant į mokinių patirtį, klausimams. Siekta, kad vadovėlio komplekto turinys ir jo pateikimo […]

Kraina liczb. Matematika III klasei. 2-oji knyga

Atnaujintas matematikos vadovėlis III klasei.Matematikos vadovėlio komplektą SKAIČIŲ ŠALIS III klasei mokykloms mokomąja lenkų kalba sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis).Dailininkas Norbertas Zovė.Prekinis ženklas: Šviesa

Riešutas. Matematika II klasei. 3-oji knyga

Tęstinis matematikos mokymo komplektas. Komplektas II klasei „išaugo“ iš pirmojo RIEŠUTO.Vadovėlio turinys ir struktūra priderinti prie lietuvių kalbos vadovėlio PUPA, pasaulio pažinimo vadovėlio GILĖ. Sudaromos galimybės tęsti ir toliau plėtoti pradėtą temą, analizuoti bei spręsti problemą, atsižvelgiant į kelis kontekstus. Vadovėlis gausiai iliustruotas piešiniais, mokymas remiasi vaizdiniais, schemomis, diagramomis. Iliustracijos ne tik papildo žodinę informaciją, […]

Matematika. Vadovėlis IV klasei. 3 knyga

„Matematikos“ vadovėlio komplektą IV klasei sudaro: vadovėliai – 3 knygos; pratybų sąsiuviniai – 3 dalys;  testai     Rengiant IV klasės „Matematikos“ vadovėlį buvo laikomasi tokių pat principų ir struktūros, kaip ir rengiant I–III klasių vadovėlius. Vadovėlio turinys atitinka Bendrųjų programų reikalavimus, dera su žemesnių klasių matematikos vadovėliais ir užtikrina mokymosi tęstinumą V klasėje. Bendrosiose programose pateiktą matematikos turinį […]

Papildomos matematikos užduotys 4 klasės mokiniams

Šios pratybos yra puiki papildoma mokymo priemonė, skirta ketvirtiesiems mokymo metams. Čia pateikti pratimai padės įtvirtinti ir pagilinti įgytus mokėjimus ir įgūdžius. Ugdomoji medžiaga išdėstyta nuosekliai, temomis, siūlant mokiniui palengva pažinti sudėtingėjantį matematikos pasaulį ir nuolat tobulėti. Tokiu būdu siekiama skatinti ir jo motyvaciją mokytis. Sudaryta temų rodyklė padės mokytojui patogiai naudotis šiomis pratybomis mokymo proceso […]

Mokyklinės matematikos formulės

Labai mažutė – 64 puslapių knygelė, kurioje pateiktos mokyklinės matematikos formulės. Knygelė padės išmokti, prisiminti, pasikartoti.Prekinis ženklas: Gimtinė

Страна чисел. Matematika IV klasei. Pirmoji knyga (rusų kalba)

 Pagal atnaujintas Bendrąsias programas I ir III klasių mokiniai ugdomi nuo 2009 m., o II ir IV klasių – nuo 2010 m. Atitinkamam laikui išleidžiami pataisyti vadovėliai, tarp jų – ir IV klasės (pirmoji ir antroji knyga), bei su jais suderinti pratybų sąsiuviniai (1-asis ir 2-asis). Nors 2008 m. leidimo vadovėlis buvo pakankamai moderniškas, vis […]

Matematikos testai IV klasei

Kasmet vis daugiau mokyklų teikia paraiškas dalyvauti standartizuotame testų tyrime, kurį organizuoja Nacionalinis egzaminų centras.Kad mokiniai priprastų prie testų struktūros ir tyrimo metu pasiektų kuo geresnių rezultatų, siūlome mokytojos ekspertės parengtus testus. Rengdamiesi patikrinimui, vaikai galės nuolat praktikuotis, atlikdami testus per pamokas ar savarankiškai namuose. Reguliarios pratybos padės jiems pasirengti standartizuotiems testams.Rinkinį sudaro 12 testų. […]

Matematika gimnazijų 3 klasei. 1-oji knyga

Vadovėlis „Matematika“ skiriamas gimnazijos III klasės ir vidurinės mokyklos XI klasės mokiniams, pasirinkusiems išplėstinį matematikos mokymosi kursą. Jis sudaro vieningą sistemą su gimnazijos I ir II klasės vadovėliais ir numato ryšį su gimnazijos IV klasės būsimu vadovėliu.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga.Ilgalaikį matematikos mokymo III gimnazijos klasėje planą rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa