Mokytojo knygos

Vėl žaidžiu žodžiu. Lietuvių kalba 6 klasei. Mokytojo knyga (2 dalis)

Naujo serijos „Šok“ lietuvių kalbos vadovėlio VĖL ŽAIDŽIU ŽODŽIU komplektą VI klasei sudaro dvi vadovėlio knygos (pirmoji ir antroji), du pratybų sąsiuviniai, mokytojo knyga, lietuvių kalbos kontroliniai testai, kalbos kultūra V–VI klasei, diktantai V–VI klasei.Mokytojo knygoje pateikiami Bendrosiose programose numatyti mokinių konkrečios temos pasiekimai, aptariami mokymosi uždaviniai, siūloma, kaip geriau organizuoti veiklą, komentuojamos kai kurios […]

Mokslininkų pėdomis. V klasės mokytojo knyga. Antroji dalis

Gamtos mokslų vadovėlio MOKSLININKŲ PĖDOMIS komplekto dalis.Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu ir pratybų sąsiuviniu, iliustracijomis. Kiekviena tema susiejama su Išsilavinimo standartuose numatomais mokinių pasiekimais, patariama, kaip geriausiai atlikti užduotis, kaip vertinti mokinius, kokias priemones ir metodus taikyti. Aptariami įvairūs mokymo aspektai, nurodoma, kokios užduotys tiktų skirtingiems mokymosi stiliams, pateikiami sunkesnių vadovėlio […]

Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. 2 klasės mokytojo knyga

Pasaulio pažinimo II klasės mokymo(si) priemonių komplekto mokytojo knyga skiriama pradinės mokyklos mokytojams, edukologijos (pradinio ugdymo) studijų programos studentams ir visiems, kurie domisi socialiniu bei gamtamoksliniu ugdymu pradinėje mokykloje ar pamokos didaktika.Leidinyje nusakomi vadovėlio temų siekiai, siūlomos galimų pasaulio pažinimo pamokų schemos, pateikiama papildomos informacijos mokytojui.Prekinis ženklas: Šviesa

Bendroji ir regioninė geografija 11-12 klasei. Mokytojo knyga

Šią „Bendrosios ir regioninės geografijos“ XI–XII klasei mokytojo knygą sudaro metinis XII klasės geografijos kurso temų planas ir visuomeninės bei regioninės geografijos dėstymo metodika: temų nagrinėjimo būdai, metodai, rekomenduotina veikla ir užduotys, vertinimo kriterijai.Prekinis ženklas: Šviesa

Geografija 7 klasei. 1 dalis. Mokytojo knyga

Geografijos vadovėlio komplekto VII klasei dalis.  Geografijos vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (1-asis, 2-asis sąsiuvinis), mokytojo knyga.   Ilgalaikį geografijos mokymo VII klasėje planą rasite čia.   Prekinis ženklas: Šviesa

Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba 3 klasei. Mokytojo knyga su CD

Mokytojo knygoje aptariamos aktualios lietuvių kalbos ugdymo III klasėje problemos dirbant pagal 2008 metų Bendrąsias programas: kaip ir kodėl pasikeitė kalbinio ugdymo ir literatūrinio lavinimo turinys; kodėl svarbus mokymo diferencijavimas ir individualizavimas, kodėl daugiau dėmesio skiriama dalykinio teksto supratimui; kaip įgyvendinamos atnaujintos lietuvių kalbos ugdymo programos, kaip vertintini mokinių pasiekimai; kurie kalbos kultūros klausimai ypač […]

Projektų mozaika. Informacinės technologijos 5-6 klasėje (1 dalis). Mokytojo knyga

Mokytojo knygoje pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu. Kiekviena vadovėlio tema siejama su atitinkama Bendrųjų programų veiklos sritimi, numatomais mokinių pasiekimais, patariama, kaip atlikti toje temoje aprašytą projektą, kokias priemones ir metodus taikyti.Leidinyje rasite ir užduočių atsakymus bei komentarus, o prieduose – papildomos informacijos.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.  Prekinis ženklas: Šviesa

Dailė. Mokytojo knyga VIII klasei

Mokytojo knygoje dailės mokytojams pateikiama metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėliu. Jos puslapiai komponuojami panašiai kaip VI ir VII klasės mokytojo knygų atlankos. Pateikiamos Bendrųjų programų ištraukos, nurodomi mokymosi ir mokymo uždaviniai. Mokytojai galės dirbti pagal siūlomos veiklos planą arba rinktis savo veiklą. Leidinyje pateikiamas ir metinis dailės pamokų turinio planas VIII klasei, padėsiantis mokytojams […]

Prima A2. Deutsch für Jugendliche. Band 4. Handreichungen für den Unterricht

  Vokiečių (antrosios užsienio) kalbos vadovėlio komplekto PRIMA 4 dalis.   Vokiečių (antrosios užsienio) kalbos vadovėlio ketvirtiesiems mokymo metams PRIMA 4 komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis + CD, kompaktinė plokštelė (vadovėlio klausymo užduotys), mokytojo knyga.     PRIMA ist ein fünfbändiges Lehrwerk für Jugendliche ohne Deutsch-Vorkenntnisse und führt in fünf Bänden zum Zertifikat Deutsch. Band […]

Šaltinėlis. 1 klasės mokytojo knyga

Šioje pradinių klasių mokytojams skiriamoje knygoje pateikiami (2007) I klasės „Šaltinėlio“ sudarymo principai, didaktinės kalbos ugdymo(si) nuostatos bei praktinė mokomoji medžiaga pedagogui. Ypač daug dėmesio skiriama kalbos ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui, mokinių pažangos vertinimui ir įsivertinimui, mokymuisi mokytis. Autorė išsamiai aiškina konkrečias vadovėlio komplekto temas, atskleidžia vadovėlio ir pratybų sąsiuvinių užduočių ryšius, literatūros ir kalbos […]