Pagal klasę

Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris. II klasei. 2 dalis

Prieš metus „Šviesos“ leidykla išleido naują pasaulio pažinimo komplektą I klasei „Raktas, atrakinantis visas Pasaulio pažinimo karalystės duris“. Džiugu, kad daugelis mokytojų iš karto jį pastebėjo ir dabar naujas vadovėlis sėkmingai gyvuoja mokyklose, teikdamas pažinimo džiaugsmą dideliam būriui pirmokų. Kitiems mokslo metams leidžiamas komplektas II klasei. Tie patys, tikimės, mokinių jau pamėgti veikėjai Eglė, Laurynas, […]

Biologija. Užduočių sąsiuvinis VII klasei

Sąsiuvinio turinys suderintas su biologijos vadovėliu 7 klasei. Daug ir įdomių užduočių, tarp jų – praktinių, įtvirtinančių mokinių žinias apie organizmų funkcijas.Prekinis ženklas: Briedis

Mano pasaulis. Pasaulio pažinimas 2 klasei. 2-oji knyga

„Mano pasaulis“ II klasei yra naujosios vadovėlių serijos tąsa. Jis parengtas siekiant atnaujintų Bendrųjų programų svarbiausių tikslų – ugdyti asmens bendrąsias kompetencijas ir dalyko esmines kompetencijas.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knygaPratybų sąsiuviniai. 1-asis ir 2-asis sąsiuvinis.Ilgalaikį pasaulio pažinimo mokymo II klasėje planą rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

Matematika. Išplėstinis kursas. Vadovėlis gimnazijos IV klasei. Antroji knyga

Vadovėlis parengtas tų pačių autorių kaip ir XI klasės matematikos vadovėlis ir yra jo loginis tęsinys, realizuojantis naujoje matematikos vidurinio ugdymo programoje išdėstytus reikalavimus ir nuostatas. Jis skirtas nuosekliai ugdyti gebėjimus matematiškai mąstyti, spręsti problemas, komunikuoti (pasitelkiant matematiką) ir savarankiškai mokytis matematikos. Jis orientuotas į tolesnes ekonomikos, gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų studijas. Mokomoji medžiaga pateikta […]

Biologija. Vadovėlis XI-XII klasei. Ekologija. Evoliucija

Vadovėlis skiriamas mokiniams, kurie renkasi ir bendrąjį, ir išplėstinį biologijos kursą. Pateikiama ir papildomos medžiagos, neprivalomos pagal bendrąsias programas, bet praplečiančios akiratį ir padedančios geriau suprasti nagrinėjamus dalykus. Ji išskiriama spalvotu fonu. Tokios medžiagos galima rasti ir internete, bet dažnai ji ten netiksli arba net klaidinga.Kiekvienos temos pabaigoje yra mokomosios medžiagos santrauka. Joje aiškinamos temos esminės […]

Matematika IX klasei. 1-oji knyga

IX klasės matematikos vadovėlio komplekte ypač kruopščiai apgalvota metodinė sistema, skatinanti kiekvieno mokinio norą mokytis ir tobulėti, pagal galimybes lavinti matematinius gebėjimus. Užduotys parengtos taip, kad mokiniai mokytųsi dirbti savarankiškai, o jų įgyjamos žinios būtų pritaikomos. Daug dėmesio skiriama ugdymo turinio diferencijavimo, atsižvelgiant į mokinių patirtį, klausimams. Siekta, kad vadovėlio komplekto turinys ir jo pateikimo […]

Šaltinėlis. Elementorius I klasei. 2-oji knyga (specialių poreikių mokiniams)

Elementoriaus, pritaikyto specialiųjų poreikių mokiniams, antroji knyga.Prekinis ženklas: Šviesa

Literatūros chrestomatija XI klasei. I dalis

„Baltų lankų“ leidyklos rengiama „Literatūros chrestomatija XI klasei“ yra susijusi su „Baltų lankų“ leidžiamu literatūros vadovėliu. Joje spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje. Taip pat pridedama keletas į programą neįtrauktų, bet, vadovėlio rengėjų nuomone, būtinų svarstant programoje nurodytas temas autorių kūrinių arba jų ištraukų. Chrestomatijoje taip pat […]

Pažink, skaityk, atrask. I klasės lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis (II dalis)

Mielas pirmoke, šiame sąsiuvinyje pateiktas užduotis galėsi atlikti mokykloje arba namuose. Tikimės, kad šios užduotys Tau patiks. Mokysiesi skaityti, rašyti, kalbėti su kitais ir jų klausytis. Atrasi ir pažinsi įdomius dalykus.Prekinis ženklas: Vaiga

Vaizdų kalba. Dailė VI klasei

Dailės vadovėlis VAIZDŲ KALBA skiriamas pagrindinės mokyklos VI klasei ir yra dailės vadovėlių komplekto V–VI klasei antroji dalis. Čia toliau nuosekliai tęsiama V klasės vadovėlyje VAIZDŲ PASAULYJE naudojama ženklų, piktogramų, iliustracijų pateikimo, teksto formavimo sistema. Ta pati ir vadovėlio sandara: įvadas ir penki dailės, jos reiškinių pažinimo skyriai su įžangomis ir apibendrinimais. Knygos gale pateikiamas […]