Pagal klasę

Literatūros erdvės XI-XII klasei. 1-oji knyga

Naujas literatūros vadovėlis XI–XII klasei parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas ir naujas ugdymo tendencijas. Vadovėlyje pristatomi ir bendrajam, ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Mokinio patogumui vadovėlis suskirstytas į keturias knygas.Pirmojoje ir antrojoje knygoje (XI klasės kursas) pateikiama medžiaga (literatūros ir kultūros tekstai) nuo antikos iki XX a. vidurio. Trečiojoje ir ketvirtojoje knygoje (XII klasės kursas) […]

Žodžių tiltai. Vadovėlis VI klasei. 1 dalis

„Žodžių tiltai“ – lietuvių kalbos mokomųjų priemonių komplektas kitakalbių mokyklų VI klasėsmokiniams. Komplektą sudaro vadovėlis (I–II dalys), pratybų sąsiuvinis (I–II dalys).Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etikos vadovėlis IX klasei

Naujojo etikos vadovėlio 9 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią […]

Mūsų pasaulis. Pasaulio pažinimas III klasei. 1-oji knyga (specialių poreikių mokiniams)

Pasaulio pažinimo vadovėlio III klasei pirmoji knyga.Konsultavo Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos specialioji pedagogė NIJOLĖ MILERIUVIENĖ ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė STASĖ MAKŠTUTIENĖ.  Prekinis ženklas: Šviesa

Bendroji ir neorganinė chemija 12 klasei

„Bendroji ir neorganinė chemija“ XII klasei yra vadovėlio „Organinė chemija“ XI klasei tęsinys. Jame išlaikytas struktūrinis ir metodinis vientisumas.  Ilgalaikį chemijos mokymo XII klasėje planą rasite čia.     Naujasis vadovėlis skirtas mokytis pagal chemijos Išplėstinio kurso programą. Vadovėlį sudaro 19 temų, atkreipiamas dėmesys į tyrimų duomenų tikslumą, paklaidas ir reikšminius skaitmenis. Po kiekvienos temos pateikiamos […]

Golden Key. Pupil’s book. Anglų kalba II klasei. 1-oji knyga. 1 m.m.

Naujas anglų kalbos mokymo komplektas GOLDEN KEY lengvai integruojamas į kitų dalykų pamokas, lavinimo ir auklėjimo procesą, tinka pamokose taikant aktyviuosius ir modernius mokymo metodus bei būdus.Vadovėlio mokomoji medžiaga parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimais, išdėstytais Ankstyvojo ugdymo programoje, Išsilavinimo standartuose, Užsienio kalbų mokymo strategijos gairėse.Vadovėlyje pateiktos temos atitinka mokinių amžių, reikmes […]

Pilietiškumo pagrindai IX-X klasei. 1-oji knyga

PILIETIŠKUMO PAGRINDAI parengti remiantis nauja bendrąja istorijos programa (2008). Knygoje pateikiama medžiaga sudaro galimybę mokiniams įgyti žinių ir įgūdžių, būtinų pilietiniam raštingumui ugdyti, pilietinės kultūros pagrindams formuoti. Kiekvienos pamokos pradžioje aptariama, kokių žinių ir gebėjimų įgis mokiniai. Gausios ir apgalvotos užduotys skiriamos individualiai ir grupinei mokinių veiklai. Pateikiama medžiaga grindžiama Lietuvos viešojo gyvenimo įvykiais. Remiamasi […]

Literatūros chrestomatija XII klasei. 2 dalis

Ši Literatūros chrestomatija XII klasei 2 dalis yra susijusi su Baltų lankų leidžiamu literatūros vadovėliu. Čia spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje.Chrestomatijoje taip pat publikuojamos ištraukos iš kultūros ar literatūros istorijos tyrinėjimų, literatūros kritikos straipsnių bei kai kurių aptariamų tekstų interpretacijos. Kelių į programą neįtrauktų autorių kūriniai ar jų ištraukos chrestomatijoje atsirado […]

Su Mitu žvelgiant. Antikos kultūros įvadas IV klasei

Skirtas naujam integruotam mokymui. Supažindina su bendriausiomis gamtos mokslų sąvokomis, senovės pasaulėjauta, pasaulio mitais. Vadovėlis parašytas kaip derinys prie Violetos Jonynienės vadovėlio „Vienas pasaulis“. Tai – Antikos kultūros įvadas, puikiai tinkantis istorijos mokytojams, kurie gali siūlyti šią knygą kaip senovės istorijos skaitinius.Prekinis ženklas: Versus aureus

Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba II klasei. 2-oji knyga

Gimtosios kalbos ir literatūros vadovėlio NAUJASIS ŠALTINIS II klasei antroji knyga.Dailininkė Lina Žutautienė.Prekinis ženklas: Šviesa