Pagalbiniai leidiniai

150 anglų kalbos veiksmažodžio testų

Knyga parengta pagal Užsienio kalbos brandos egzaminų programą. Ji skiriama gimnazijų I–IV klasių ir bendrojo lavinimo mokyklų IX–XII klasių mokiniams, kurie nori geriau pasirengti mokykliniam ar valstybiniam egzaminui. Knyga galima naudotis ir per pamokas, ir mokantis individualiai, nes gale pateikiami testų atsakymai.  Prekinis ženklas: Šviesa

Saugus kelias. Pratybų sąsiuvinis II klasei

Papildomų mokymo priemonių serija „Pasaulio pažinimo“ kursui. Užduotys, įtvirtinančios vaikų žinias, kaip elgtis gatvėje.Prekinis ženklas: Briedis

Ar moki rusų kalbą?

Kasmet abiturientai laiko rusų kalbos egzaminą. Pasirengti egzaminui padės šis tekstų rinkinys, sudarytas remiantis užsienio kalbų egzaminų programa. Nagrinėjamos aktualios temos pravers mokantis skaityti, kalbėti ir rašyti, pasitikrinti komunikacinius gebėjimus.Rusų ir lietuvių kalbaPrekinis ženklas: Šviesa

Sąsiuvinis linijomis su ŠOK veikėjais III-IV klasei (su ŠOK veikėjais)

Kokybiški patrauklūs rašymo sąsiuviniai! Serijos „Šok“ priemonių asortimentą papildo kokybiški kasdienio rašymo sąsiuviniai. Patrauklūs sąsiuviniai patiks ir priešmokyklinukui, ir 1-5 klasių mokiniui. Žaismingi, vaikų mėgstami serijos „Šok“ vadovėlių veikėjai lydės mokinius kiekvieną pamoką, primins ir skatins gražiai rašyti ar teisingai atlikti užduotis. Ant balto, kokybiško, rašalo „nepergeriančio“ popieriaus vaikui rašyti lengva, smagu bei malonu. Kiekvieno sąsiuvinio […]

Lyginamoji rusų kalbos ir lietuvių kalbos gramatika

Šia mokymo priemone L. Karlovskaja apjungia grafikos, rašybos, žodžių darybos, morfologijos bei sintaksės medžiagą. Mokytojos L. Karlovskajos mokymo priemonė, be abejonės, naudinga ir panaudotina pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje dėstant praktinę rusų kalbą kaip užsienio, o taip pat ir savarankiškam mokymuisi.

Smagu mokytis. Trečioko bloknotas

Mokykis, taikyk, pasitikrink! Pasitikrink lietuvių kalbos ir matematikos žinias ir mokėjimus: atlik užduotis, išspręsk uždavinius, suskaičiuok taškus ir perskaityk vertinimą! Tada sužinosi, ką moki puikiai, o ką dar reikėtų pakartoti. Ši patraukli knygelė padės lavinti mąstymą, atmintį, dėmesį, ugdyti kantrybę, kūrybiškumą, miklinti ranką ir gerai mokytis! Kuo geriau pasirenk dirbti klasėje!Prekinis ženklas: Presvika

Nuo raidės iki teksto. Diktantai, atpasakojimai, rašiniai III-IV klasei

Knyga „Nuo raidės iki teksto. Diktantai, atpasakojimai, rašiniai III–IV klasei“ parengta pagal lietuvių kalbos ugdymo pradinėje mokykloje Bendrąją programą (2008). Išryškinamos svarbiausios žodžių rašybos, sakinių skyrybos, kalbos ugdymo temos, jų pradžioje pateikiami III–IV klasės kalbos ugdymo turinio pagrindiniai teiginiai, paaiškinamos svarbiausios kalbos sąvokos. Įtvirtinant rašybos, skyrybos, teksto kūrimo įgūdžius, nurodoma, kokie turėtų būti mokinių pasiekimai: ką […]

Lietuva ir pasaulis. Kurso konspektas 11-12 klasei (1 dalis)

Pasaulio istorijos kurso konspekte chronologine tvarka pateikiamos susistemintos istorijos žinios padės baigiamųjų klasių mokiniams geriau suvokti istorijos įvykių raidą, lengviau įsiminti datas, asmenybes ir su jomis susijusius faktus. Ši knyga – istorijos vadovėlio „Lietuva ir pasaulis“ komplekto dalis. Ji pravers abiturientams rengiantis istorijos egzaminui.Prekinis ženklas: Šviesa

Key to English 5. Vocabulary

Žodynas parengtas pagal to paties pavadinimo V klasės vadovėlį.Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.Dailininkas dizaineris Kostas Klimavičius.Prekinis ženklas: Šviesa

Ar moki bendrauti vokiškai?

Knyga suskirstyta į 19 skyrelių. Kiekviename skyrelyje nagrinėjamos vis kitos aktualios temos. Pateiktos užduotys parengtos remiantis 2006 metų Užsienio kalbos kalbėjimo įskaitos programa ir padės pasirengti vokiečių kalbos kalbėjimo įskaitai. Knyga skirta mokiniams ir mokytojams. Ji gali būti panaudota per pamokas ir savarankiškai rengiantis įskaitai. Prekinis ženklas: Šviesa