Pagalbiniai leidiniai

Chemija, neorganinių medžiagų cheminės savybės

Kortelė skirta junginių savybėms nustatyti ir reakcijos lygtims užrašyti. Joje parodyta, kokios medžiagos susidaro įvairioms junginių klasėms reaguojant tarpusavyje. Kitoje pusėje pateikta reakcijos lygčių pavyzdžių, taip pat trumpi junginių klasių apibūdinimai.Prekinis ženklas: Briedis

Pradinuko anglų kalbos žodynas. Early english dictionary

Žodyne pateikiama apie 2000 anglų kalbos žodžių ir posakių, apimančių visas svarbiausias bei vaiko gyvenimiškai patirčiai artimas sritis: namai, draugai, giminės, buities daiktai, maistas, vaisiai, daržovės, televizija, savaitės dienos, Lietuva, Europos ir pasaulio šalys, jų gamta, gyvūnai, naujosios informacinės ir komunikacijos technologijos, planetos.Knygoje rasite tarimo pavyzdžių, taip pat gramatikos pradmenų ir netaisyklingųjų veiksmažodžių lentelę.Žodynas skiriamas […]

Riešutas. Matematikos dalijamoji medžiaga I klasei

„Šok“ serijos matematikos vadovėlio komplekto I klasei RIEŠUTAS dalis.Dailininkė Rita Brakauskaitė.Prekinis ženklas: Šviesa

Sieninis Europos politinis žemėlapis 1:5 000 000

Išsamiausias kada nors Lietuvoje parduodamas tokio formato sieninis žemėlapis.Skirtas mokykloms, biurams, namų ūkiams. Naujausia miestų dydžio ir kelių informacija, tiksli kartografija, pastelinės spalvos.Vietovardžiai orginalo kalba.Išsamiausias kada nors Lietuvoje parduodamas tokio formato sieninis žemėlapis.Skirtas mokykloms, biurams, namų ūkiams. Naujausia miestų dydžio ir kelių informacija, tiksli kartografija, pastelinės spalvos.Vietovardžiai orginalo kalba.Prekinis ženklas: Jana Seta

Religinės bendruomenės

Knygos autoriai: † doc. dr. Gintaras Beresnevičius (įvadas), Donatas Glodenis, dr. Aušra Pažėraitė, doc. dr. Egdūnas Račius, doc. dr. Halina Kobeckaitė, kun. Vaclovas Aliulis, kun. Vitalijus Mockus, Holger Lahayne, doc. dr. Grigorijus Potašenko. Knygoje Religinės bendruomenės aptariama religijos kilmė ir jos transformacijos, aprašomos Lietuvos tradicinės religinės bendruomenės (lotynų ir graikų apeigų katalikai, evangelikų liuteronai ir […]

Istorija

Pagal Brandos egzamino programą parengtame leidinyje nuosekliai ir išsamiai nagrinėjami svarbiausi pasaulio ir Lietuvos istorijos įvykiai, asmenybės, reikšmingiausios datos, cituojami istorijos šaltiniai, aiškinamos sąvokos. Parengta daug tekstų ir atsakymų.   Įsigiję ir nuosekliai išstudijavę šį leidinį, galite būti tikri, jog sėkmingai išlaikysite valstybinį istorijos egzaminą. Leidinyje rasite svarbiausias visuotinės ir Lietuvos istorijos datas, garsiausias asmenybes, […]

Vilnius: palikimas ir dabartis. Ekskursija po miestą

Leidinys yra skiriamas V–VI klasių mokiniams, norintiems geriau susipažinti su Lietuvos miestų istorija.Vilnius: palikimas ir dabartis – trumpa ekskursija po Vilniaus miestą įvairiais jo gyvavimo laikotarpiais. Joje pateikiama žinių apie miesto kultūrą, transportą, gyventojų sudėtį, išpažįstamas religijas praeityje ir dabar. Informacija papildoma užduotimis, kurias galima atlikti tiesiog kelionės po miestą metu.Leidinys yra istorijos vadovėlio V […]

III klasės mokinio pasiekimų knygelė

Mokinio pasiekimų knygelės ir pasiekimų aplankai – individualios vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimų priemonės. Jos atitinka pradinio ugdymo turinį reglamentuojančias Bendrąsias programas ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą.Knygelę arba aplanką sudaro penkios ugdytinos vaiko kompetencijų grupės: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninė.   Knygelė padės: mokiniams ir jų tėvams geriau suprasti ugdymo procesą; parodyti geriausius vaiko […]

Senovės istorija: atlasas, konspektas, žodynas

Apima laikotarpį nuo svarbiausių Lietuvos ir pasaulio priešistorės įvykių iki Vakarų Romos imperijos žlugimo. Atlasą sudaro ne tik žemėlapiai, bet ir trumpi konkrečią temą apibūdinantys tekstai, svarbiausių istorinių asmenybių biografijos ir sąvokų žodynėliai. Kartografinę informaciją papildo laiko juostos, vaizdiniai istorijos šaltiniai.Prekinis ženklas: Briedis

Saugus kelias. Pratybų sąsiuvinis I klasei

Papildomų mokymo priemonių serija „Pasaulio pažinimo“ kursui. Užduotys, įtvirtinančios vaikų žinias, kaip elgtis gatvėje.Prekinis ženklas: Briedis