Pedagogika

Garsų diferencijavimo užduotys, formuojant kalbos gramatinę sandarą

Priemonė skirta sutrikusios kalbos vyresnių klasių mokiniams, naudojama per logopedines pratybas, lietuvių kalbos pamokas. Garsų diferencijavimo užduotys pasirinktinai naudojamos, šalinant šnekamosios ir rašomosios kalbos sutrikimus, atsižvelgiant į reikiamą temą siekiamus tikslus individualiai kiekvienam mokiniui ar mokinių pogrupiui ir grupei.Ugdytiniams galima taikyti šias užduotis: žodžių ir sakinių sudarymo; sakinių suformavimo, turint frazės pradžią, žodžių ir sakinių […]

Vienu žvilgsniu

Kiekvienas, dirbantis su vaiku, turi žinoti apie skirtingus specialiuosius poreikius ir galimą jų poveikį mokymuisi. Šioje srityje informacijos netrūksta, bet trūksta laiko surasti ir perskaityti viską, ką mokytojas turėtų žinoti. Knygoje glausta ir paprasta forma pateikiama ir informacijos, ir patarimų. Aptariamos visos dažniausiai pasitaikančios sveikatos būklės ir jų poveikis vaikų specialiesiems ugdymosi poreikiams bendrojo lavinimo […]

Karuselė. Scenarijai, viktorinos, konkursai

Autorė pateikia visuomenei patirties subrandintą, scenoje jau patikrintą įvairių scenarijų rinkinį, skirtą pradinių ar aukštesniųjų klasių mokytojams, ieškantiems įkvėpimo ir medžiagos ketvirtokų išleistuvėms, įvairaus amžiaus vaikų viktorinoms, konkursams, iškilmingiems ar smagiems šventiniams renginiams. „Karuselė“ – tai šviesus fėjos Fantazijos pasaulis, kur žaižaruoja išmonė, gyvena pasakos, kur mažieji žiūrovai ir aktoriai galės ne tik susitikti su pamėgtais […]

Mažųjų vaidinimai

Vaikystėje nepaprastai mėgau įsivaizduoti ir persikūnyti, vaidinti. Bet juk tai mėgsta visi! Būsiu laiminga, jei ši knyga padės įgyvendinti mažųjų norus vaidinti ir kurti. Ir ne bet kaip, o gražiai, jautriai, išmintingai. Galbūt tai yra būdas išsaugoti svajonių ilgesį visą gyvenimą.Vida Kazragytė  „Mažųjų vaidinimai“ – tai knyga tėvams, priešmokyklinių grupių pedagogams, pirmokų ir antrokų mokytojams, […]

Žinių ir gebėjimų testavimas

Ši knyga – tai nuoseklus studijų vadovas testų sudarymo, jų kokybės vertinimo bei testo informacijos analizės klausimais.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Krepšinio technika ir mokymas

Mokymo knygoje, skirtoje kūno kultūros specialybės studentams, treneriams, mokytojams bei žaidėjams, aprašoma krepšinio technika su kamuoliu ir be kamuolio, veiksmų mokymo ir jų valdymo teorinis paaiškinimas. Taip pat pateikta informatyvi vaizdinė medžiaga, padėsianti geriau suprasti krepšinio technikos esminius bruožus ir pasirinkti teisingus mokymo metodus. Knyga parašyta remiantis krepšinio ir sporto mokslo teorijos žiniomis, empirine tyrimų […]

Gyvenimas ugdymo verpetuose

Autorius, daugiau kaip pusšimtį metų skyręs ugdymo ir edukologijos mokslo problemų nagrinėjimui, teikia prisiminimus apie dalyvavimą sprendžiant kai kurias iš jų, taip pat jau spausdintas ir dar neskelbtas mintis švietimo ir ugdymo ritymų klausimais; prisiminimais apie patirtą metodologinę pagalbą dalijasi buvę autoriaus doktorantai (aspirantai) ir kiti mokslininkai.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo gairės ir aprašas

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu ir ugdymo(si) poreikių pripažinimu, šiandien yra svarbi ikimokyklinio ugdymo sritis. Universalių ikimokyklinio ugdymo standartų Lietuvoje dar nėra, tad šis leidinys yra bandymas pateikti pedagogams vieną iš galimų ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo variantų. Ši vertinimo lentelė – ne vien duomenų rinkimo priemonė: ji […]

Kaip keisti mokymo praktiką

Visame pasaulyje mokytojams reikia pagalbos, kad tobulėtų profesiškai. Daug kur mokytojai pasinaudoja nuolatinio kvalifikacijos kėlimo pranašumais, tačiau yra šalių, kur jų profesinis tobulėjimas nesulaukia arba beveik nesulaukia paramos. Viliamės, kad knyga „Kaip keisti mokymo praktiką: ugdymo turinio diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių įvairovę“ padės mokytojams atskleisti ir plėtoti savo gebėjimus. Šios knygos paskirtis – palengvinti inkliuzinį […]

Diferencijuoto dailės mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai ugdant paauglių kūrybingumą (CD)

Mokymo priemonėje aptariama kūrybingumo sampratos aspektai, motyvacijos reikšmė ugdant kūrybingumą, kai kurios paauglystės amžiaus tarpsnio psichologinės ir pedagoginės charakteristikos bei vaizduotės ir kūrybingumo raidos ypatumai. Analizuojami diferencijuoto dailės mokymo teoriniai ir praktiniai aspektai. Aprašomas dinamiškai diferencijuoto dailės mokymo organizavimo procesas. Šis leidinys bus aktualus dailės edukologijos specialybės studentams, dailės mokytojams ir visiems, besidomintiems meniniu ugdymu.Prekinis […]