Politikos mokslai ir valstybės valdymas

Ukraina po Oranžinės revoliucijos: vidaus ir užsienio politikos tendencijos

Šioje studijoje daugiau dėmesio skiriama vadinamosios oranžinės revoliucijos „rezultatų“ – pasiekimų ir nesėkmių – analizei. Bendriausia prasme darbe aptariamos dvi, svarbesnės problemos: pirma, Ukrainos politinės sistemos raida ir, antra, šios valstybės užsienio politikos dinamika po 2005 metų.Ukrainos užsienio politika nagrinėjama keliais aspektais: pirma, aiškinamasi, kaip po oranžinės revoliucijos klostėsi Kijevo santykiai su JAV (NATO) ir […]

Europos Sąjunga: plėtros procesai

Vadovėlis skirtas Europos Sąjungos bei jos ekonomikos ir politikos studijoms. Jame siekiama atskleisti tokios tematikos studijų ir mokslinių tyrimų vaidmenį, reikšmingumą ir prioritetus, parodyti Europos Sąjungos kaip tarptautinės tarpvalstybinės organizacijos veiklos įvairiapusiškumą ir sudėtingumą, valdymo ir susireguliavimo procesų ypatumus, atskleisti socialinės ekonominės raidos Europos Sąjungoje problemas bei jų sprendimo galimybes, žinių visuomenės ir žinių ekonomikos […]

Europos tautų nacionaliniai himnai

Nacionaliniai himnai – tai svarbus informacijos šaltinis, apibrėžiantis šalies (valstybės) tautinį identitetą, kovas už laisvę, nepriklausomybę, apibūdinantis nacionalinį orumą, patriotinius jausmus, siekį gyventi taikiai ir kurti ateitį. Leidinyje supažindinama su Europos tautų nacionalinių himnų tekstais, natomis, analizuojama jų kilmės ir raidos istorija. Prekinis ženklas: Versus aureus

Tautiška giesmė. Plakatas

Tautiškos giesmės tekstas A3 formato plakate.Prekinis ženklas: Ramduva

Viešasis sektorius

Knygoje tyrinėjami vadybos ir veiksmingumo modeliai, įvertinamos kai kurios viešojo pasirinkimo ir neoinstitucinio požiūrio problemos. „Viešasis sektorius“ pateikia skaitytojui išsamią moderniojo politikos mokslo analizę apie valstybę ir vyriausybę. Ši knyga – puikus šaltinis visiems vyriausybės, viešojo administravimo ir vadybos, viešosios politikos ir politikos mokslų studentams.Prekinis ženklas: Margi raštai

Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas 2010 m. spalio 27 d. surengė seminarą „Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos“. Šiame straipsnių rinkinyje skelbiami keturi seminare perskaityti pranešimai ir po jų vykusios diskusijos medžiaga. Pranešimus skaitė prof. Alvydas Nikžentaitis, Irena Šutinienė, prof. Vytautas Radžvilas, dr. Rasa Čepaitienė.Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla

Veiklos audito teorija ir praktika

Vadovėlyje nagrinėjama veiklos audito samprata, reikšmė, tikslai, reglamentavimo aspektai, audito įrodymų turinys, jų rinkimo būdai bei procedūros, organizacijų veiklos vertinimo metodai, veiklos audito planavimo ypatumai, duomenų atrankos ir analizės metodai, dokumentavimo, ataskaitos rašymo subtilybės, stebėjimo po audito organizavimas, veiklos audito poveikio vertinimas, audito kokybės kontrolės būdai, veiklos audito modeliai ir jų taikymo galimybės. Vadovėlis skirtas […]

Kad demokratija veiktų

Kodėl vienos demokratinės vyriausybės veikia, o kitos žlunga? Robertas Putnamas ir jo bendraautoriai knygoje pateikia empirinius „pilietinės bendruomenės“ reikšmės tobulinant sėkmingai veikiančias institucijas įrodymus. Jie tyrinėja unikalų eksperimentą, pradėtą 1970 m., kai kiekviename Italijos regione buvo kuriamos naujos vyriausybės.Prekinis ženklas: Margi raštai

Diplomatijos vadovas

Ši knyga – tai trumpas, bet išsamus informacijos šaltinis tiems, kas siekia diplomato karjeros. Knyga naudinga ir įvairiose daugiašalėse konferencijose dalyvaujantiems asmenims bei valstybės tarnautojams, kurie domisi tarptautiniais santykiais. Šis aštuntas leidimas atnaujintas ir papildytas atsižvelgiant į pagrindinius politikos, ekonomikos ir socialinius pokyčius, vykusius po 1998 metų.Prekinis ženklas: Versus aureus

Pilietybė ir socialinė Europos integracija

Šioje monografijoje nagrinėjamos naujosios pilietybės koncepcijos, kurių atsiradimą nulėmė ES integracijos procesai. Pilietybės kitimą labiausiai stengiamasi sieti su socialinės stratifikacijos pokyčiais šiuolaikinėje Europoje.Knyga skiriama studijuojantiems ES integracijos procesus.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras