Raštvedyba

Biuro vadyba

Tai leidinys, jau spėjęs pelnyti skaitytojų dėmesį. Nors autorius knygą skiria biuro komersantams, ji pravers platesniam žmonių ratui. Įstaigos darbo kokybę lemia daugybė faktorių. Tvarkingai ir saugiai įrengtos patalpos, tinkamas personalo pasirinkimas ir jo kvalifikacijos kėlimas, teisingas pareigų pasidalijimas, darbo organizavimas. Be to, kiekviena įstaiga nėra izoliuota. Ji bendrauja su vietos ir užsienio partneriais. Kaip […]

Pavyzdinės sutartys. 4-ojo leidimo papildymas

4-ojo leidimo papildymas. Knygoje pateikiamos pirkimo-pardavimo, nuomos ir panaudos, rangos, jungtinės veiklos, paslaugų teikimo, vežimo, darbo, kreditavimo ir atsiskaitymo bei kitos sutartys.Prekinis ženklas: Mokesčių srautas

Dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita. Taisyklės ir pavyzdžiai

Atnaujinta knyga. Knygoje pateikiamos dokumentų formos ir tekstų pavyzdžiai, parengti pagal naujausias dokumentų rengimo taisykles.Prekinis ženklas: Mokesčių srautas

Dokumentų valdymas. Teorija ir praktika

Mokomoji knyga „Dokumentų valdymas: teorija ir praktika“ skiriama organizacijų vadybininkams, dokumentų ir informacijos valdymo specialistams, aukštųjų mokyklų studentams bei kitiems su dokumentų rengimu ir tvarkymu susijusiems asmenims.Leidinį sudaro septyni skyriai. Pirmajame skyriuje aptariami valdymo ir dokumentų informacijos ryšys bei įstaigos dokumentų valdymo organizavimas, įvairiais aspektais apžvelgiama dokumento sąvokos samprata, dokumentai klasifikuojami pagal skirtingas ypatybes turinčius požymius, […]

Pavyzdinės sutartys. 4-asis leidimas

4-asis leidimas. Knygoje pateikiamos pirkimo-pardavimo, nuomos ir panaudos, rangos, paslaugų teikimo, kreditavimo ir atsiskaitymo bei kitos sutartys.Prekinis ženklas: Mokesčių srautas

Pavyzdinių sutarčių komplektas

4-asis leidimas ir 4-ojo leidimo papildymas. Komplektas naudingas visiems, kurie sudarinėja sutartis.Prekinis ženklas: Mokesčių srautas