Religija ir teologija

Kunigo egzorcisto tarnystė

Knygos apie egzorcistus ir egzorcizmus dažnai tebūna ”įdomių” istorijų rinkiniai. Tačiau skaitytojas taip ir lieka be atsakymo į sunkius klausimus – kas iš tikrųjų yra piktojo veikimas, kokia vieta išganymo istorijoje, kokios atramos žmogus turi ieškoti kovoje su demonu. Ši knyga atvira tokiems klausimams, joje ieškoma svarbių teologinių atsakymų ir nebijoma pripažinti, kad ne visi […]

Trokštu! Nuo mažosios Teresėlės iki Motinos Teresės

Koks gelminis ryšys gali sieti šv. Teresę Lizjietę ir pal. Motiną Teresę? Tai – Jėzaus troškulys.Turima omenyje ne tai, kad jos trokšta Jėzaus, o tai, kad Jėzus trokšta mūsų, trokšta jų. Abi Tereses esmingai jungia tas ryžtingas troškimas numalšinti Jėzaus troškulį, guosti Jį dėl masinio žmonių abejingumo, pasotinti Jo meilės troškimą, mylėti Jį per kitus […]

Evangelijos pagal Morkų apmąstymai

Jei geriausias būdas suprasti krikščionišką tikėjimą yra skaityti evangelijas, tuomet kitos knygos pagal svarbą turi būti tos, kurios padeda suprasti evangelijas.Stebėdamas šį poreikį savo parapijoje Džonas Čarlzas Railis paruošė Evangelijų apmąstymus, kurie paplito po visą pasaulį ir daugiau kaip šimtmetį nepraranda populiarumo bei naudingumo.Aiškūs ir taiklūs Railio žodžiai yra didžiulis postūmis skaityti pačią Bibliją. Nors […]

Biblijos Konkordancija. Šventojo Rašto rodyklė (bordo viršelis)

 Rodyklė padeda rasti dominančias Šventojo Rašto vietas naudojantis pateiktu abėcėliniu žodžių sąrašu. Skirta kunigams, teologijos studentams ir savarankiškai studijuojantiems Bibliją Dievo žodžio mylėtojams. ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` […]

Kristus – mūsų viltis

Žmonijos istorija nužymėta visokiausiomis žmogaus viltimis. Žmogus yra vilčių būtybė, jis vis kažko laukia, trokšta. Bet ko? Žemiškojo horizonto ar kur kas daugiau nei duoda žemė? O jei mūsų viltis būtų didesnė už patį aukščiausią bokštą, ar dangų siekiantys Babelio (arba New York’o…) bokštai mums ją suteiktų? Įtaigiai kalbėdamas apie Biblijos veikėjams Dievo duotus pažadus […]

10 Dievo įsakymų

Dievas žino, kad laimingi galime būti tiktai tuomet, kai esame laisvi, kokius Jis nuo pat pradžių mus ir sukūrė. Deja, dažnai pamirštame, jog laisvė yra be galo brangi Dievo dovana, kurią reikia išmintingai ir dėmesingai saugoti, nes ji tokia pat trapi, kaip ir mes. Iš tiesų dažnai nutinka taip, kad mūsų laisvei iškyla pavojus, nes […]

Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės žemaičių praeitis

Straipsnių rinkinyje apžvelgiama Salantų parapijos istorija, joje dirbusių kunigų biografijos, plačiame kontekste analizuojama bažnyčioje saugomų meno kūrinių vertė, aiškinamasi jų autorystė, pateikiamas Salantų šventovėje saugomų dokumentų sąvadas.  Prieduose publikuojami dokumentai ir atsiminimai.Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla

Liturgijos dvasia

„Man rūpi ne moksliniai ginčai ar tyrimai, bet pastangos padėti suprasti tikėjimą ir deramai įgyvendinti jo pagrindą liturgijoje.“Joseph Ratzinger, popiežius Benediktas XVI„Knygoje kalbama ne tik apie architektūros, maldos atsigręžus į rytus, kryžiaus ženklo, paveikslų ir muzikos, klūpėjimo, stovėjimo ir sėdėjimo reikšmę, bet ir apie judaizmo ir krikščionybės, sinagogos ir Ecclesia, keliaujančios ir dangiškosios Bažnyčios vidinį […]

Katalikų balsas

Knygoje aiškiai ir suprantamai pateikiama Bažnyčios pozicija tais klausimais, kurių svarstymas dažnai sukelia ginčus, pasipiktinimą ar net konfliktą ne tik draugų ar bendradarbių grupėse, bet ir viešojoje erdvėje. Autoriai padeda suprasti, kodėl Katalikų Bažnyčia siekia daryti įtaką šiuolaikinėje visuomenėje ir kuo grįsta katalikų pozicija, rodos, religijai nepavaldžiose srityse. Knygoje pristatomos devynios ypač skausmingos temos. Jas […]

Rankose neatnešu nieko

Romos katalikų ir protestantų tikėjimo skirtumų samprata. Kai Ray Galea atidavė savo gyvenimą Kristui, jam kilo problema – į kurią Bažnyčią reikėtų eiti?„Nenorėjau manyti, jog vien dėl to, kad gimiau kataliku, tai iš esmės yra teisingas pasirinkimas. Žinojau, jog lygiai taip pat galėjau gimti baptistu ar mormonu. Tad šešis mėnesius praleidau skaitydamas ir kalbėdamasis su […]